Stichting ANGOB

 

CAMERATOEZICHT WERKT NIET TEGEN UITGAANSGEWELD

De uitgaansgebieden in veel gemeenten zijn de afgelopen jaren voorzien van cameratoezicht. Het uitgaansgeweld blijkt daar echter niet door te verminderen. In sommige steden, bijv. Groningen, is het zelfs toegenomen.

Camerabewaking werd in het verleden vooral toegepast op bedrijfsterreinen. Daar bleek het effect zeer positief : minder inbraken, minder vandalisme. De toepassing op grote parkeerterreinen bracht daar eveneens een forse daling van de kleine criminaliteit.

Tal van gemeenten kwamen hierdoor op het idee om het uitgaaansgeweld tegen te gaan door cameratoezicht. Momenteel zijn er 95 gemeenten in ons land met cameratoezicht. Daarnaast hebben 36 gemeenten plannen om hiertoe over te gaan.

Inmiddels blijkt cameratoezicht weinig tot niet effectief bij het vooorkómen van uitgaansgeweld. Zo is in de Groningse binnenstad het uitgaansgeweld in drie jaar tijd ondanks de camera's toch nog met 12 procent gestegen. Ook in Leeuwarden blijken de camera's weinig effect te sorteren.

De oorzaak van het teleurstellende resultaat is te verklaren. Er bestaat een groot verschil tussen "doordachte criminaliteit" en "impulsieve criminaliteit". De eerste wordt meestal van te voren gepland. Daarbij zoeken de criminelen bij voorkeur een locatie voor hun daden waar geen cameratoezicht is. Impulsieve criminaliteit treedt op wanneer de dader "door het lint gaat". Dat kan overal gebeuren, zodra de irritatiedrempel van de dader wordt overschreden.

Alcohol verlaagt iemands irritatiedrempel. Iemand die dronken is heeft geen zelfbeheersing meer. Hij laat zich door cameratoezicht niet weerhouden, hij denkt niet meer "ik moet mij beheersen want hier hangen camera's". Hij explodeert en slaat erop los.

Camera's werken dus niet ter voorkóming van uitgaansgeweld. Wel zijn zij nuttig bij het opsporen van daders. Ook daders van andere vormen van criminaliteit. Opsporen van daders blijft echter reageren nadat het kwaad al is geschied. Om uitgaansgeweld te voorkómen zal Nederland moeten leren anders om te gaan met alcohol.

Omdat cameratoezicht nuttig is voor het opsporen van daders, is de politie er veelal voorstander van. Ook het publiek is er in overgrote meerderheid mee tevreden. Burgers vinden het een prettig idee als de veiligheid bewaakt wordt.
Het geeft hen een subjectief gevoel van veiligheid.