Stichting ANGOB

 

GEVOLGEN COMAZUIPEN VOOR EIGEN REKENING ?

Comazuipers zouden zelf (of hun ouders) moeten opdraaien voor de kosten van ambulancevervoer en medische behandeling. Die aanpak werd afgelopen maart van verschillende zijden naar voren gebracht. De (inmiddels ex-) minister van volksgezondheid zag daar echter niets in en bleef bij haar eigen plannen.

Vanuit de medische wereld was het topman H. Kingma van Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. Hij noemde het "absurd dat de gemeenschap opdraait voor die alcoholische uitspattingen". Hij meldde dat er het voorgaande weekeinde gedurende de nachtdiensten vijftien personen op de spoedeisende hulp waren binnengebracht, waarvan veertien met alcoholvergiftiging.

Ook schreef hij nog: "Zo'n drankuitspatting is een volstrekt overbodige handeling, waarbij willens en wetens de gemeenschap op kosten wordt gejaagd. Maar zelf merken ze daar financieel helemaal niets van. Ze kunnen het een volgende keer zo weer doen".

Zorgverzekeraar Menzis verklaarde desgevraagd open te staan voor het idee. Woordvoerder Leerink wil graag met Kingma om de tafel om te bekijken wat de mogelijkheden zijn, en is ook bereid om samen met Kingma de zaak aan te kaarten bij de politiek.

Vanuit het openbaar bestuur lieten twee burgemeesters een soortgelijk geluid horen. Daaronder burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Om de kosten van de ambulanceritten te verhalen, moet de Zorgverzekeringswet worden aangepast. Van der Laan wil daarover in gesprek met de minister. Verder suggereert hij ook de kosten van politie-inzet voor rekening van de zuipschuiten te laten komen. En daarnaast wil hij ook nog een boete voor de comazuipers.

Ex-minister Schippers, toen nog in functie, verklaarde in de Volkskrant het oneens te zijn met de oproepen van Kingma, Van der Laan en anderen. "Spoedeisende hulp in het ziekenhuis hoort bij de basisverzekering. Iedereen in Nederland is verplicht aangesloten bij die basisverzekering". Zij was ook bang voor willekeur bij de behandeling van andere vrijwillig gelopen risico's. Zij noemde een aantal voorbeelden van dergelijke vrijwillig gelopen risico's. Dat waren echter op één na allemaal risico's die pas op langere termijn tot uitdrukking komen. Alleen verkeersongelukken door te snel rijden, komen direct tot uiting net als de gevolgen van comazuipen. Haar vergelijking was dus grotendeels onjuist.

Schippers verklaarde bij haar plan te blijven om binnenkort een rondetafelconferentie te organiseren over de aanpak van het comazuipen. Uitstel van een beslissing dus, eerst weer (langdurig) confereren, voorstellen van verschillende zijden bestuderen en becommentariëren, enzovoorts. Voor die conferentie wilde zij uitnodigen : hulpverleners, politie, bestuurders, kroegbazen en verzekeraars. Gezien de tegenstrijdige belangen zal het resultaat dan wel weer een aanpak met de beruchte "fluwelen handschoen" zijn. Waarom niet simpel en direct de gevolgen van comazuipen tot "misbruik van de zorgverzekeringswet" verklaren ?

De minister is inmiddels demissionair. Hopelijk zal haar opvolger krachtdadiger optreden.

Dingeman Korf