Stichting ANGOB

 

ALCOHOL BENEDEN DE ZESTIEN DEFINITIEF STRAFBAAR

Na jarenlange discussies is het bezit van alcohol in openbare ruimten, voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar definitief strafbaar geworden. Sinds 1 januari zijn niet alleen de verkopers, maar ook de kopers strafbaar bij overtreding van de leeftijdsgrens door de koper.

De laatste twee weken van december hebben de ministeries van volksgezondheid en van justitie de wetswijziging breed in de publiciteit gebracht. Een campagne onder het motto "Alcohol bij je ? Komt je duur te staan" moest jongeren, hun ouders en het algemeen publiek informeren over de nieuwe situatie. De alcoholbranche was al eerder op de hoogte gebracht.

De dagen nà Kerstmis waren ook veel supermarkten ingeschakeld om de boodschap uit te dragen. Terecht, want de belangrijkste bron van alcohol voor de jeugd zijn juist die supermarkten. Ook voor volwassenen trouwens. De supermarkt met de goedkoopste aanbieding is per definitie leverancier van bier aan de zuipkeet.

Consumptie in zuipketen valt statistisch onder "thuisverbruik". Van het bier voor thuisverbruik wordt ruim 95 procent geleverd door de supermarkten. Bij wijn leveren de supermarkten 70 procent van het thuisverbruik.

Of het nu gaat om bier, wijn of mixdrankjes, in alle gevallen zijn de jongeren die ze bij zich hebben, in de openbare ruimte strafbaar. Bij sterke drank ligt zoals bekend de leeftijdsgrens bij 18 jaar. De standaard straf bedraagt 45 euro. Politie en buitengewone opsporingsambtenaren van de gemeenten zien toe op de naleving van de wet. De gemeenten hebben die taak per 1 januari erbij gekregen.

De striktere handhaving van de sinds lang bestaande leeftijdsgrens heeft twee belangrijke doelstellingen. Enerzijds de bestrijding van overlast op straat, en anderzijds bescherming van de volksgezondheid.

In de toekomst gaat de leeftijdsgrens waarschijnlijk naar 18 jaar. Omdat nog niet duidelijk is wanneer dat gaat gebeuren, wordt voorlopig de nadruk gelegd op de grens van 16 jaar. Dat is wat minister Schippers in het vorige kabinet ook altijd betoogde, eerst de leeftijdsgrens van 16 jaar beter handhaven. Daarbij maakte zij er geen geheim van dat zij verwachtte dat betere handhaving van de bestaande grens de problemen zoveel zou verminderen dat verhoging van de leeftijdsgrens niet nodig zou zijn.

Stichting ANGOB gelooft niet dat betere handhaving van de grens van 16 jaar het drinken door jongeren veel zal verminderen. Bevoorrading van zuipschuren zal nu vaker door 16- of 17-jarigen plaatsvinden. Die vormen ongeveer de helft van de comazuipers terwijl zij geheel legaal drinken. In het vorige kabinet heeft minister Schippers zich altijd fel verzet tegen verhoging van de leeftijdsgrens. Wij zijn benieuwd of zij in de nieuwe situatie een toontje lager zal zingen.

Dingeman Korf