Stichting ANGOB

 

"Risico met voorbedachten rade"
MEERDERHEID WIL GEWELD ONDER INVLOED ZWAARDER STRAFFEN

Minister van justitie Opstelten wil geweld gepleegd onder de invloed van alcohol of drugs zwaarder gaan bestraffen. Een kleine enquête door website Jurofoon, geeft aan dat 89 procent van de respondenten het daarmee eens is.

Bij geweldsdelicten speelt het gebruikt hebben van alcohol en/of drugs vaak een belangrijke rol. De gebruikers van die middelen plegen vaker, en vooral ook ernstiger geweld. Zo is bij geweld onder invloed in bijna de helft van de gevallen sprake van ernstig geweld. In een derde van de gevallen leidt dit tot ernstig letsel bij de slachtoffers. Het betreft vaak jonge daders, 42% van de geweldplegers onder invloed is nog geen 24 jaar.

Als het aan het kabinet ligt kunnen geweldplegers binnenkort rekenen op een hogere straf als zij hun daad gepleegd hebben onder invloed van drank of drugs. Het gebruik van die middelen gaat dan meewegen bij de strafeis van de officier van justitie en de straf die de rechter oplegt. Opsporingsambtenaren kunnen verdachten verplichten om mee te werken aan een test naar het gebruik van die middelen.

De middelentest wordt uitgevoerd in twee stappen. De eerste stap is een voorlopig onderzoek. Daarbij wordt door middel van een ademanalyse en een speekseltest vastgesteld of er mogelijk alcohol of drugs in het spel zijn. Dit voorlopig onderzoek zal meestal ter plaatse worden uitgevoerd. Bij het vervolgonderzoek, in een politieauto of -bureau, wordt vastgesteld hoeveel alcohol of drugs de verdachte heeft gebruikt.

Het vervolgonderzoek zal slechts ingesteld worden bij verdenking van een geweldsmisdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is. Misdrijven dus als mishandeling, openbare geweldpleging en dergelijke. Daarnaast moeten er aanwijzingen zijn dat het geweldsdelict is gepleegd onder invloed van drank of drugs.

Wijst het vervolgonderzoek uit dat in het bloed van de verdachte meer dan 1,0 milligram alcohol per milliliter (ca 1,2 volumepromille) of meer dan 0,050 milligram drugs per milliliter aanwezig is, dan zal in de regel strafvervolging worden ingesteld. Naast strafvervolging kunnen ook gebiedsverboden of educatieve maatregelen worden opgelegd.

De website Jurofoon hield onder de ontvangers van zijn nieuwsbrief een enquête over de maatregel. Van de respondenten bleek 89 procent voorstander van een dergelijke strafverzwaring. Slechts 9,4 procent was tegen.
Wie (veel) drinkt brengt zichzelf in een toestand waarvan hij kan weten dat daarin vaak geweldsmisdrijven worden gepleegd. Hij neemt willens en wetens een risico. Dat zouden we "risico nemen met voorbedachten rade" kunnen noemen.

Dingeman Korf