Stichting ANGOB

 

Pakketbezorging sterke drank mag zonder vergunning
GAT IN DE DRANK- EN HORECAWET

De rechtbank van Oost-Brabant heeft onlangs geoordeeld dat een pakketbezorger van sterke drank niet het slijtersbedrijf uitoefent. De burgemeester van de gemeente waar de bezorgdienst is gevestigd, is niet bevoegd handelend op te treden.

De advocaat van de Slijtersunie bestelde in mei 2014 via Internet een fles sterke drank in Spanje, en verzocht die op zijn kantoor in Eindhoven te bezorgen. Enkele dagen later werd het pakket bezorgd door bezorgdienst DPD uit Best. Volgens de Slijtersunie trad DPD daarmee feitelijk op als leverancier, dus als slijtersbedrijf. Echter zonder daar een vergunning voor te hebben.

Bij monde van haar advocaat verzocht de Slijtersunie vervolgens de burgemeester van Best om de Drank- en Horecawet te handhaven. De burgemeester wees dat verzoek af. Volgens hem was er geen sprake van een slijtersbedrijf. Daarop stapte de Slijtersunie naar de bestuursrechter en begon het juridische touwtrekken. Afgelopen juli volgde de uitspraak.

Volgens de rechtbank wordt een slijtersbedrijf gekenmerkt doordat het wordt uitgeoefend in een inrichting waar een drankvoorraad aanwezig is en particulieren geëtiketteerde flessen drank kunnen uitzoeken en kopen.

Daarvan is bij DPD geen sprake volgens het oordeel van de rechtbank. De eventuele flessen sterke drank die worden afgeleverd, bevinden zich in pakketten en zijn niet herkenbaar voor de medewerkers van het bedrijf. Bovendien is er geen slijtlocatie (= winkel) waar particulieren drank kunnen uitzoeken, waar drank kan worden verkocht en waar klanten zich kunnen laten voorlichten door een deskundige slijter.
De activiteiten van DPD lijken in niets op de activiteiten van een slijtersbedrijf zoals in de wet is beoogd. De rechtbank oordeelt dan ook dat de burgemeester het verzoek tot handhaving van de DHW terecht heeft afgewezen.

Bij bestellen van drank in het buitenland via Internet, bestaat er dus geen structurele mogelijkheid om de DHW te handhaven. Te jonge kopers kunnen alleen gestraft worden na betrapping op heterdaad. Een inspecteur van de DHW meesturen bij het afleveren van elk verdacht pakket, is een ondoenlijke zaak. Met andere woorden: handhaving van de leeftijdsgrens bij aankoop via Internet is in de huidige situatie onmogelijk!

Dingeman Korf