Stichting ANGOB

 

Gemeenteraad geeft burgemeester volmacht
BIERFIETS MAG WORDEN GEWEERD

Juist vóór de zomervakanties heeft de gemeenteraad van Amsterdam een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) goedgekeurd. Daardoor krijgt de burgemeester de bevoegdheid "bierfietsvrije" zones in te stellen. De APV spreekt voor alle zekerheid van "groepsfiets", want er mocht eens iemand op het idee komen om "wijnfietsen" te gaan exploiteren.

Met het besluit van de gemeenteraad is een anderhalf jaar lang juridisch touwtrekken tot een einde gekomen. Individuele bewoners van de binnenstad klaagden al jaren. De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) besloot begin 2015 door middel van een petitie het gemeentebestuur te vragen de bierfiets uit de binnenstad te weren. Die petitie kreeg binnen de kortste keren 6300 ondertekenaars en werd nog vóór de zomervakantie aan het gemeentebestuur overhandigd. In november schaarde de Bestuurscommissie Centrum zich achter de petitie.

De bezwaren tegen de bierfiets zijn velerlei. In de eerste plaats zijn de voertuigen een grote hindernis in het verkeer. Zij zijn te breed, te log en te langzaam, en veroorzaken daardoor verkeersopstoppingen. Bovendien zijn zij op een helling slecht in de hand te houden. Daardoor vormen zij een gevaar voor voetgangers en fietsers.
Veel passagiers zijn dronken en veroorzaken door hun gedrag veel overlast. Daar wordt niet tegen opgetreden. Zodoende fungeren de bierfietsen als dekmantel voor onbestrafte openbare dronkenschap.
Tenslotte veroorzaken de bierfietsen in de ogen van veel ondertekenaars een negatieve uitstraling van de Amsterdamse binnenstad. De VVAB spreekt van een volkomen zinloze toevoeging aan Amsterdam en gebruikt daarvoor het woord "verpretparkisering" van de binnenstad. Daardoor trekt de gemeente het verkeerde soort toeristen aan, namelijk toeristen die voor drank en drugs naar de stad komen en lak hebben aan cultureel erfgoed als stedeschoon, historie en musea. Die toeristen horen niet in een historische binnenstad thuis. "Zij kunnen net zo goed een rondje om de Sloterplas (midden tussen naoorlogse woonwijken) gaan rijden". Of in een complex van sportvelden of op een pretpark.

Volgens ondernemer Ard Karsten, exploitant van bierfietsen, kan de APV niet door de beugel. Hij heeft dan ook protest aangetekend. Hopelijk wordt hij snel verwezen naar een speciaal pretpark voor half-verslaafden. Dan kunnen vanaf 1 januari a.s. de bierfietsvrije zones ingaan voor de bewoners van de binnenstad..

Dingeman Korf