Stichting ANGOB

 

Rechter hield VNG hand boven het hoofd
SLIJTERS UNIE NAAR INDIVIDUELE OVERTREDERS VERWEZEN

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft vorig jaar een experiment betreffende branchevervaging op touw gezet. Daarbij ook vervaging van de nu nog strikte scheiding tussen horeca en detailhandel. De SlijtersUnie heeft daarom een proces tegen de VNG aangespannen. Op 13 juli oordeelde de voorzieningenrechter dat de SlijtersUnie bij de VNG aan het verkeerde adres was. Het zijn de afzonderlijke gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het al dan niet handhaven van de Drank- en Horecawet.

De SlijtersUnie had geëist dat de VNG de burgemeesters zou oproepen om met onmiddellijke ingang te stoppen met experimenten betreffende mengvormen van detailhandel en horeca. De SlijtersUnie wist zich gesteund door een uitspraak van Rechtbank Overijssel die inhield dat wijnverkoop in een boekhandel wettelijk verboden was, en de gemeente Zwolle had verzocht handhavend op te treden. Ook staatssecretaris Van Rijn had de VNG er al op gewezen dat dergelijke experimenten wettelijk verboden waren.

Ook de Raad voor de Nederlandse Detailhandel wil de grens tussen alcoholhoudend en alcoholvrij scherp houden. De Raad is voorstander van branchevervaging, maar tegen het opnemen van alcohol in de experimenten. Kookboeken bij de potten en pannen, technische boeken in de doe-het-zelfzaak, bloemen in de kledingzaak, allemaal prima. Pinda's en zoutjes in de dranken winkel vinden wel genade, maar andersom niet. Directeur Eus Peters: "Alcohol is geen normaal, maar een speciaal goedje. Dat moet je alleen onder restricties verkopen, en zeker niet gratis weggeven".

"Retailadviseuse" Carin Frijters denkt dat branchevervaging, inclusief alcohol, niet tegen te houden is. Een kopje koffie is de afgelopen decennia in bijna alle sectoren van de middenstand heel gewoon geworden. Op de bezwaren tegen "een biertje bij een spijkerbroek" gaat zij niet serieus in. De klant is bij haar koning. "De consument heeft hier behoefte aan, daar draait het uiteindelijk om. Retailers zoeken naar manieren om klanten te verrassen, om hun interesse te wekken".

De SlijtersUnie heeft inmiddels een aantal gemeenten voor de rechter gedaagd. De eerste uitspraak was die tegen de gemeente Nieuwegein. Op 28 juli oordeelde de voorzieningenrechter dat de gemeente zich moet houden aan de Drank- en Horecawet en deze moet handhaven. Alleen onder bijzondere omstandigheden mag een gemeente afwijken van de handhavingsplicht. In het licht daarvan moet de gemeente opnieuw oordelen over haar besluit. Zijn er bijzondere omstandigheden of niet. Inmiddels heeft burgemeester Backhuijs medegedeeld dat de gemeente vooralsnog doorgaat met de proef van de VNG. Onder andere omdat de SlijtersUnie geen leden zou hebben in Nieuwegein, en dus niet ontvankelijk is. Zeer onlangs is Bakhuijs op het matje geroepen bij staatssecretaris Van Rijn.
De SlijtersUnie heeft inmiddels processen lopen tegen enkele andere gemeenten (Zwolle, Rotterdam). De verwachting is dat zij ook hier in het gelijk gesteld wordt.

Wij vinden het maar een vreemde zaak dat de regering nog steeds niet heeft ingegrepen om naleving van de wet af te dwingen.

Dingeman Korf