Stichting ANGOB

 

HORECA VAAK TE TOLERANT BEHANDELD
De brand in de oudejaarsnacht in Volendam, heeft heel wat discussies losgemaakt. Horeca Nederland (KHN) pleitte al op 5 januari voor éénn Inspectiedienst die alle regels op het gebied van veiligheid, hygiëne en arbeidsomstandigheden zou moeten controleren. Een moeilijk uit te voeren voorstel, want zo'n dienst zou deskundigheid op allerlei verschillende gebieden moeten hebben. Verbeteren van de efficiëntie van de bestaande diensten, zou ons inziens het probleem sneller oplossen.

Het werkelijke probleem ligt bovendien niet zozeer bij de Inspecties, maar bij de gemeentelijke tolerantie tegenover een gewaardeerd onderdeel van de middenstand. Zoals een gemeenteraadslid opmerkte "Je gaat bij iemand die nog bij je in de klas heeft gezeten, en waarmee je bevriend bent gebleven, niet het onderste uit de kan halen door op je strepen te gaan staan". In een dorp waar men elkaar kent, is men tolerant met betrekking tot voorschriften en termijnen.

Een heel ander voorbeeld van die te grote tolerantie zagen wij in Maarssen. Naar aanleiding van voortdurende klachten over overlast, stelden B & W voor om de sluitingstijd te vervroegen. De horeca-ondernemers gingen daarop hun vrienden in de gemeenteraad bewerken. Het resultaat was dat de "alom gewaardeerde, hardwerkende middenstanders" hun zin kregen, en de gemeenteraad B & W in zijn hemd liet staan. Een deel van het veiligheidsprobleem, ligt in het bij speciale gelegenheden zeer grote aantal bezoekers op een (te) klein oppervlak. Waar onder normale omstandigheden een uitgang plus één nooduitgang voldoende zijn, zijn bij speciale gelegenheden ettelijke nooduitgangen nauwelijks voldoende. Het aantal nooduitgangen van een bioscoop, een schouwburg of een concertzaal wordt gebaseerd op een uitverkochte zaal. Waarom dan bij de horeca niet?

De leveranciers van horeca-versieringen oproepen, zoals KHN deed, om op het etiket te vermelden of het materiaal brandveilig is of niet, is de aandacht afleiden naar bijzaken. De horeca in Volendam was door de gemeente aangeschreven om zijn versieringen brandveilig te maken. Dat één, of misschien meer zaken dat niet deden, ligt niet aan de leveranciers van die versieringen. Minister De Vries van Binnenlandse Zaken, heeft eind januari de gemeenten aangemaand om met betrekking tot de veiligheid in horeca-gelegenheden geen gedoogbeleid te voeren. Als er in een bedrijf een onveilige situatie bestaat, moet dat bedrijf onmiddellijk gesloten worden. De gemeente is de eerstverantwoordelijke voor de veiligheid van burgers in openbare gelegenheden.