Stichting ANGOB

 

OOK SIMPELSTE VOORSCHRIFT DRANKWET SLECHT NAGELEEFD
Vorig jaar herfst werd al aangekondigd dat de drankverkoop aan jongeren strenger gecontroleerd zou gaan worden. De Keuringsdienst van Waren zou het toezicht op de naleving van de bepalingen hieromtrent, sterk intensiveren. Die waarschuwing vooraf  heeft echter nauwelijks tot een betere naleving geleid.

In het vorige nummer van dit blad berichtten wij over de uitkomst van een verrassingscontrole op de Horesca vakbeurs in Zuidlaren. Diverse exposanten bleken daar de leeftijdsgrenzen voor de verstrekking van alcohol aan jongeren niet in acht te nemen, verplichte aanduiding van de leeftijdsgrenzen niet aangebracht te hebben, enz.

Inmiddels zijn de resultaten bekend gemaakt van een eerste controleronde langs supermarkten en slijterijen. Daarbij heeft de Keuringsdienst van Waren alleen maar gecontroleerd op de gemakkelijkst uitvoerbare verplichting uit de Drank- en Horecawet, namelijk het aanbrengen van bordjes waarop verteld wordt dat aan personen beneden de 16 jaar geen alcohol verkocht wordt (of : mag worden).

Hoewel het aanbrengen van dergelijke leeftijdsbordjes nauwelijks tijd en energie van de exploitant vergt, bleek zowel bij de supermarkten als bij de slijterijen ongeveer één op de vijf zaken in gebreke te zijn gebleven. Per eind april hadden ruim zestig bedrijven een boete hiervoor opgelegd gekregen.

De uitbreiding van het team van controleurs van de Keuringsdienst is inmiddels vrijwel voltooid. Zij moeten behalve levensmiddelenzaken en slijterijen, ook café's en disco's gaan controleren op de naleving van de bepalingen uit de Drank- en Horecawet.