Stichting ANGOB

 

VERLAGING  PROMILLAGEGRENS  ONDERVINDT  VERTRAGING
Juli vorig jaar (2001) berichtten wij dat voor beginnende automobilisten vanaf 1 januari 2002 een maximum bloedalcoholgehalte van 0,2 promille zou gelden. Dat was een kabinetsbesluit. De omzetting van dat besluit in een wetsvoorstel, ondervindt echter ernstige vertraging.

Volgens de nieuwe regels, zouden automobilisten de eerste vijf jaar na het behalen van het rijbewijs, aan een limiet van 0,2 promille gehouden zijn. 

Daarna zouden zij maximaal 0,5 promille alcohol in hun bloed mogen hebben. De groep 'beginnende bestuurders' bestaat voor 80% uit jongeren tot 25 jaar.

Verwacht wordt dat het concept voor het nieuwe wetsartikel pas begin volgend jaar aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Dat betekent dat de nieuwe regel pas in 2004 van kracht zal worden!

Overigens hebben wij vorig jaar in dit blad uitvoerig beargumenteerd waarom ons inziens de grens van 0,2 promille voor iedereen zou moeten gelden.