Stichting ANGOB

 

MASSALE OVERTREDINGEN VAN DRANK- EN HORECAWET GECONSTATEERD
De Keuringsdienst van Waren heeft afgelopen zomer grootscheepse controles op de naleving van de Drank- en Horecawet gehouden. De aandacht was daarbij speciaal gericht op horecabedrijven en supermarkten in vakantieplaatsen die populair zijn bij de jeugd. Daar werden verontrustend veel overtredingen geconstateerd.

Als eerste twee gemeenten waren Texel en Terschelling aan de beurt. Op beide eilanden bleken zo'n zes van elke tien horecabedrijven één of meer bepalingen van de Drank- en Horecawet aan hun laars te lappen. Ook bij supermarkten en souvenirwinkels constateerde de KvW veel overtredingen.

Op Texel werden begin juli 109 bedrijven gecontroleerd. Vergunningen bleken niet in orde te zijn, verkoop van sterke drank vond plaats waar alleen bier en wijn verkocht zouden mogen worden, en de leeftijd van jeugdige kopers werd niet gecontroleerd. Twaalf bedrijven bleken zo ernstig in overtreding dat proces-verbaal opgemaakt werd. Voor 58 andere bedrijven bleef het bij een schriftelijke waarschuwing. Bijna tweederde van de gecontroleerde bedrijven (om precies te zijn 64 procent) was dus in overtreding.  

Twee weken later was Terschelling aan de beurt. Ook hier bleek ruim zestig procent van de horeca-ondernemers zich niet aan de wet te houden, met name voor wat betreft de leeftijdscontrole. Daarnaast bleken souvenirwinkels cranberrywijn en cranberrylikeur te verkopen zonder vergunning voor de verkoop van alcoholhoudende drank. Die streekproducten moesten per omgaande uit de souvenirwinkels verwijderd worden. Supermarkten met vergunning voor de verkoop van bier en wijn, bleken daarnaast ook sterke drank te verkopen. Zij kregen een proces-verbaal.  

De twee "schoonveegacties" zoals de KvW ze noemt, leverden processen-verbaal op voor zestien horeca-ondernemers en voor enkele supermarkten, en een schriftelijke waarschuwing voor een honderdtal bedrijven (eveneens voornamelijk horeca-ondernemingen).

Uiteraard was Horeca Nederland niet blij met één en ander. In plaats van zijn leden op te roepen om zich beter aan de wet te houden, begon men echter te klagen over de werkwijze van de KvW. Die was in bedrijven waar veel gasten waren, met grote aantallen controleurs tegelijk binnengekomen, om iedere aanwezige binnen een redelijk tijdsbestek te kunnen ondervragen. Horeca Nederland vond dat op een politie inval lijken, en vond dat zijn leden daardoor als criminelen behandeld waren.

Het hangt natuurlijk een beetje van je definitie van crimineel af, maar als je iedere wetsovertreder een crimineel noemt, dan was zestig procent van de "overvallen" exploitanten inderdaad crimineel.