Stichting ANGOB

 

ZOMERACTIE HANDHAVING ALCOHOLWET LEVERDE 49 PROCESSEN-VERBAAL  
Afgelopen zomer heeft de Keuringsdienst van Waren in diverse plaatsen intensief gecontroleerd op overtredingen van de Drank- en Horecawet. Hierbij zijn 49 processsen-verbaal opgemaakt en 246 schriftelijke waarschuwingen gegeven. Deze intensieve plaatselijke controles worden voortgezet. 

Naast de acties op Texel en Terschelling, die veel publiciteit kregen (wij schreven daarover in het vorige nummer van dit blad), controleerde de KvW ook in de gemeenten Zandvoort, Renesse, Cadzand en Ameland, en op de evenementen Zomercarnaval, Dance Parade, Sneekweek en Spakenburgse Dagen.

Tijdens de controles werd in totaal 49 maal proces-verbaal opgemaakt. Daarvan 16 in de twee eerste gemeenten (Texel en Terschelling). Opvallend was dat na de eerste twee acties, door de controleurs steeds vaker geconstateerd werd dat alcoholverstrekkers naar legitimatiebewijzen vroegen. Ook het toegangsbeleid van discotheken en dergelijke, bleek na de eerste twee acties stringenter geworden. Achter de deur van de disco bleek het beleid vaak toch wat minder strikt. Zo werd maar liefst 8 keer proces-verbaal opgemaakt voor de verstrekking van sterke drank aan jongeren beneden de 18 jaar.

Over de gehele handhavingscampagne gerekend, was de meest voorkomende reden voor een proces-verbaal de illegale verkoop van alcohol (24 keer). Daarna kwamen de verkoop van sterke drank aan jongeren beneden de 18 jaar (11 keer) en de verkoop van zwak-alcoholhoudende drank aan kinderen beneden de 16 jaar (8 keer). De meeste waarschuwingen werden uitgedeeld voor het ontbreken van leeftijdsaanduidingen (141 keer). Ook afwezigheid van de verantwoordelijke leidinggevende was nogal eens aanleiding tot het geven van een schriftelijke waarschuwing (46 keer).

Een proces-verbaal wegens overtreding van de Drank- en Horecawet kan een natuurlijk persoon ( = ondernemer ) maximaal
€ 11.250,- kosten. Voor een rechtspersoon kan dit zelfs oplopen tot € 45.000,-.
 Het Openbaar Ministerie bepaalt de hoogte van de boete.