Stichting ANGOB

 

Voordelen matig alcoholgebruik voor het hart steeds minder duidelijk
ALCOHOLVRIJ BIER GOED VOOR HART EN BLOEDVATEN

De gunstige effecten van traditioneel bier op hart en bloedvaten, worden ook vertoond door alcoholvrij bier. Daarnaast heeft alcoholvrij bier nog een extra positief effect. Aldus de uitkomst van een onderzoek aan de Deutsche Klinik für Diagnostik door een team onder leiding van dr. S. Bassus.

Al een aantal jaren woedt een discussie over een mogelijk beschermend effect van matig alcoholgebruik tegen hart- en vaatziekten. Die discussie begon met het onderzoek naar de "Franse paradox", het verschijnsel dat de sterfte aan hart- en vaatziekten in Frankrijk lager is dan overeenkomt met de consumptie van vet en tabak in dat land. Alle onderzoek leek te wijzen op wijn als de oorzaak. De alcoholbranche was er als de kippen bij om te roepen "Zie je wel, alcohol is helemaal niet zo slecht als de drankbestrijders beweren".

In 1995 bewees een team onder leiding van prof. Folts (universiteit van Wisconsin) echter dat de conclusie van de alcoholbranche te kort door de bocht was. Door middel van experimenteel onderzoek aan proefdieren bewezen Folts en medewerkers dat niet de alcohol, maar de flavonoïden uit rode wijn de oorzaak van het positieve effect waren. Naderhand is gevonden dat van de verschillende flavonoïden vooral resveratrool een sterk positief effect heeft. Een effect dat voortkomt uit de beïnvloeding van het stollingsmechanisme van het bloed. Resveratrool komt overigens in diverse soorten groenten en fruit voor.

Enkele jaren na het onderzoek van Folts, werd ook een gunstig effect van bier geconstateerd. Hierop heeft bovengenoemd team van dr.Bassus voortgewerkt. Zij onderzochten de bloedstolling bij 12 mannelijke vrijwilligers van 19 tot 36 jaar oud. De proefpersonen dronken in drie uur tijd drie liter vloeistof. Die vloeistof bestond de ene keer uit traditioneel (alcoholhoudend) bier, de andere keer alcoholvrij bier, en een derde keer met water verdunde alcohol ter sterkte van bier.

Alle drie de vloeistoffen bleken de activering van de bloedplaatjes af te remmen, en de klontering van het bloed tegen te gaan. Op het eerste gezicht lijkt hier dus van een eenvoudig verdunningseffect sprake te zijn. Het zou interessant zijn om bijvoorbeeld ook het effect van mineraalwater en thee op een dergelijke manier te testen.

Er is echter meer. Alcoholvrij bier bleek als enige van de drie geteste vloeistoffen de vorming van thrombine af te remmen. Hoe minder thrombine het lichaam vormt, hoe kleiner de kans op thrombose. Het is al enige tijd bekend dat acuut fors alcoholgebruik de vorming van thrombine juist stimuleert. De kans op een hartinfarct is verhoogd gedurende een periode volgend op fors alcoholgebruik.

Interessant detail: aan de financiering van het onderzoek van dr. Bassus, heeft ook de Duitse brouwerij Bitburger bijgedragen.

Al met al lijkt de positie van matig alcoholgebruik als beschermende factor tegen hart- en vaatziekten, steeds meer ondermijnd te worden.

Dingeman Korf