Stichting ANGOB

 

Heineken overschrijdt fatsoensnorm

NOGMAALS : ALCOHOL EN BORSTKANKER

De diverse soorten alcoholhoudende drank vergroten de kans op borstkanker in gelijke mate. Drie glazen per dag verhogen het risico voor borstkanker evenveel als één pakje sigaretten per dag. Aldus Amerikaanse onderzoekers op het congres over kanker eind september in Barcelona.

Dat alcoholgebruik de kans op borstkanker verhoogt, werd al sinds 1976 zeer waarschijnlijk geacht. Prof. Lyon en medewerkers van de universiteit van Utah publiceerden in dat jaar hun vergelijkend onderzoek naar gezondheid en ziekte onder Mormonen tegenover die onder niet-Mormonen. Zij concludeerden dat alcohol de kans op kanker van de mond- en keelholte, van de slokdarm en van de maag aantoonbaar vergrootte en dat het zeer waarschijnlijk was dat dit ook gold voor borstkanker.

De ontdekking in de tachtiger jaren dat alcohol verstorend werkt op de hormoonbalans, versterkte de theorie dat alcohol de kans op borstkanker vergroot. Onderzoek in Noorwegen onder leiding van prof. Kjaerheim bevestigde vervolgens in 1993 de conclusie dat alcoholgebruik de kans op borstkanker vergroot. In 1994 kwam P.A. v.d.Brandt van de universiteit van Maastricht tot de conclusie dat vanaf een consumptieniveau van drie glazen per dag de kans op borstkanker sterk vergroot is. En in 1996 ontdekte een team onder leiding van prof. Ben-Eliyahu van de universiteit van Jeruzalem dat alcohol de uitzaaiïng van kanker versterkt.

Ook over de mate waarin het risico toeneemt, is al eerder gepubliceerd. Zo kwamen onderzoekers van de universiteit van Chicago in 1998 tot de conclusie dat het risico met 9% toeneemt per dagelijks gedronken glas alcoholhoudende drank. Vier jaar later kwamen Britse onderzoekers tot de conclusie dat bij de door hen onderzochte proefpersonen het risico toenam met 7% per dagelijks gedronken glas.

Het nieuwe Amerikaanse onderzoek dat in Barcelona gepresenteerd werd, is verricht onder 70.033 vrouwen. Bij een consumptieniveau van 1 tot 2 glazen per dag, bleek de kans op borstkanker 10% hoger te zijn dan bij een consumptieniveau tussen de 0 en 1 glas. Bij 3 of meer glazen per dag bedroeg de toename 30 procent. Tot dusver weinig nieuws. De ontdekking dat er bij gelijke consumptieniveaus geen verschil te constateren viel tussen bier, wijn en sterke drank, was wel nieuw.

Prof. Maisonneuve, hoofd epidemiologie bij het Europees Instituut voor Oncologie, kwam in Barcelona op grond van door hem verricht onderzoek tot de uitspraak dat alcoholhoudende drank een zwaar onderschatte risicofactor is met betrekking tot borstkanker. Hij verklaarde met betrekking tot kanker : "Het gaat om de hoeveelheid alcohol die wordt geconsumeerd, niet het type". En speciaal met betrekking tot borstkanker : "Vrouwen die wijn drinken omdat ze denken dat het gezonder is dan bier, vergissen zich".
Volgens andere onderzoekers zou in Groot-Brittannië ongeveer 4 procent van alle gevallen van borstkanker door alcoholgebruik veroorzaakt worden. Borstkanker is na longkanker de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Dat betekent voor Groot-Brittannië zo'n 1750 vermijdbare gevallen van borstkanker per jaar.
In Nederland worden jaarlijks in totaal ca. 12.500 nieuwe gevallen van borstkanker geconstateerd. Bij ons dus ieder jaar door alcoholgebruik zo'n 500 nieuwe gevallen van borstkanker.

In het licht van het voorgaande is het bijzonder wrang te moeten constateren dat Heineken besloten heeft zijn reclame meer op vrouwen te richten. Dus meer advertenties in vrouwenbladen, meer vrouwen in de afbeeldingen en TV-spotjes, meer sponsoring van evenementen voor vrouwen. Verder heeft men dit jaar een speciaal bier voor vrouwen op de markt gebracht : Wieckse Rosé. Vrouwen moeten aan het bier, en Heineken schuwt geen enkel middel.
Het allerwrangste is wel het feit dat Heineken besloten heeft om de organisatie Pink Ribbon te sponsoren. Dat is de organisatie die zich inzet voor het voorkómen van borstkanker en ondersteuning biedt aan vrouwen die borstkanker hebben. De mentaliteit van Heineken is er één van de meest verachtelijke soort.

Dingeman Korf