Stichting ANGOB

 

Officieel standpunt Brits ministerie van Volksgezondheid verrassend :
ALCOHOL DE GEVAARLIJKSTE DRUG

In Groot-Brittannië heeft het ministerie van Volksgezondheid van oudsher drugs ingedeeld in drie categoriën : A, B en C. Categorie A omvatte de schadelijkste drugs, en C de minst schadelijke. Die classificatie is vorig jaar volledig ondersteboven gegooid, waarbij alcohol sterk naar voren schoof.

De redenen waarom een drug in een bepaalde categorie was ingedeeld, waren verouderd. De nieuwste inzichten en de nieuwste wetenschappelijke kennis, waren er niet in verwerkt. Dat gold zowel voor de medische aspecten als voor de sociale (en daarmee ook de economische) aspecten.

Het Britse ministerie vroeg de Medical Research Council om de indeling van drugs in drie categorieën nader te bezien in het licht van de huidige stand van zaken. Daarbij moesten niet alleen de kans om verslaafd te raken en de lichamelijke schade door het gebruik, voor de diverse drugs tegen elkaar afgewogen worden. Ook moest gekeken worden naar de maatschappelijke aspecten.

De Medical Research Council heeft daarop onder leiding van dr. Colin Blakemore heldere criteria opgesteld om verdovende middelen kwantitatief te kunnen vergelijken. Daarbij wordt gekeken naar :
- de lichamelijke schade voor de gebruiker zelf,
- de mate waarin de drug verslavend is,
- de gevolgen van het gebruik voor het gezin en voor de samenleving.

De nieuwe meetmethode gooide de oude rangorde volledig overhoop. Alcohol scoorde hoog op alle drie de criteria, en verhuisde naar categorie A (de categorie van morfine en heroïne). De kans om verslaafd te raken is bij alcohol weliswaar kleiner dan bij genoemde opiaten, de ernst van de verslaving is geheel vergelijkbaar, en de lichamelijke schade is mogelijk zelfs groter. Vooral de gevolgen voor gezin en samenleving zijn bij alcohol groter dan bij de opiaten (met name in het verkeer en bij geweldpleging).
Tabak belandde eveneens in categorie A. In de eerste plaats wegens de grote lichamelijke schade, maar ook wegens de grote kans op verslaving. Cannabis verdween uit categorie A en kwam tot verrassing van velen in B terecht. Daar zijn inmiddels door verschillende wetenschappelijke onderzoeksgroepen bezwaren tegen ingebracht.

Zo constateerden zeer onlangs onderzoekers uit Nieuw-Zeeland dat de rook van één joint evenveel schade aanricht als de rook van vijf sigaretten. Omdat verder het verslavingsrisico van cannabis ongeveer gelijk is aan dat van alcohol, stellen zij dat de verwijdering van cannabis uit categorie A ongegrond is. Te meer daar tabak nu wel in categorie A is ingedeeld. Volgens hen ligt cannabis tussen alcohol en tabak in.

De grootste verrassing was de indeling van de paddo's. Die verhuisden van categorie A naar C. Een indeling die ons inziens niet lang stand zal kunnen houden, nu gebleken is dat paddo's tot zelfmoord kunnen leiden en tot volslagen krankzinnig gedrag (zoals van de man die zijn hond slachtte, kookte en opat).