Stichting ANGOB

 

Misleid gevoel brengt grote risico's mee
ALCOHOLHOUDENDE ENERGIEDRANKJES ONAANVAARDBAAR

Afgelopen zomer waren alcoholhoudende energiedrankjes tweemaal in het nieuws. Eerst was er het bericht dat Amerikaanse onderzoekers hadden vastgesteld dat het combineren van een energiedrankje met alcohol de gevaren vergroot. Binnen een week daarna het bericht dat STAP de Nederlandse supermarkten gevraagd had alcoholhoudende energiedrankjes te weren.

Op zichzelf bracht het bericht uit Amerika weinig nieuws. Ruim twee jaar geleden, voorjaar 2006, was er reeds het bericht dat Braziliaanse onderzoekers onder leiding van prof. Souza-Formigoni hadden vastgesteld dat energiedrankjes de negatieve effecten van alcohol niet wegnemen. Wij besteedden daar dat jaar in het meinummer van dit blad uitgebreid aandacht aan onder de kop "Energiedrankjes camoufleren effect van alcohol".

Energiedrankjes bevatten stimulerende stoffen als caffeïne, guarana en taurine. Die hebben een opwekkende werking. Zij verdrijven de slaperigheid en het gevoel van vermoeidheid. Zo misleiden zij het beschermingsmechanisme van het lichaam tegen slaapgebrek en oververmoeidheid. Alcohol heeft een tegengestelde werking, werkt verdovend. Daardoor is de legende ontstaan dat energiedrankjes de effecten van alcohol zouden tegengaan.

De Braziliaanse onderzoekers concludeerden dat de gebruikers van de combinatie objectief gemeten precies even dronken bleven, maar zich niet meer dronken voelden. Het effect van de alcohol was niet geneutraliseerd, maar slechts gecamoufleerd. Daardoor overmoedig geworden, namen de gebruikers onverantwoorde risico's. Zij voelden zij zich nog tot alles in staat, met soms als gevolg ernstige oververmoeidheid (zelfs tot in de dood) en doordrinken tot zij er bij neervielen. Wij concludeerden daaruit dat het mengen van energiedrankjes met sterke drank vooral resulteerde in een grote dosis zelfbedrog.

De leidster van het recente Amerikaanse onderzoek Kathleen Miller, komt tot dezelfde conclusie. "Zij ( = de gebruikers van de combinatie) hebben de indruk dat ze de hele avond het beest kunnen uithangen. Maar door beide te mengen, krijg je alleen maar het idee dat je minder dronken bent. Het vermindert niet de negatieve gevolgen van alcohol op de reactietijd of het beoordelingsvermogen".

Het feit dat in de uitgaanswereld geregeld alcohol en energiedrankjes naast elkaar, of zelfs gemengd gedronken worden, heeft alcoholconcerns op het idee gebracht om mengsels van die twee op de markt te brengen. In de Verenigde Staten gebeurt dat al enkele jaren.

De laatste tijd zijn ook in Nederland diverse alcoholhoudende energiedrankjes op de markt gekomen. De bekendste zijn Royalty Red van Hooghoudt, Eristoff Red Flash van Bacardi en Veltins V+Energy. De eerste twee bevatten wodka met caffeïne en taurine, en hebben een alcoholgehalte van resp. 5 en 7 volumeprocent. Het product van Veltins bevat bier en guarana, en heeft een alcoholgehalte van 2,4 volumeprocent.

Het camoufleren van de effecten van alcohol, leidt tot méér drinken. En dat leidt dan weer tot méér van de bekende kwalijke gevolgen van alcoholgebruik : geweldpleging, vandalisme, sexueel ongewenst gedrag, dronken rijden en andere vormen van risicovol gedrag (niet dragen van veiligheidsgordels, extreme sporten, meerijden met dronken bestuurders, enz.).

In de VS heeft de negatieve publiciteit over alcoholhoudende energiedrankjes geleid tot druk op de alcoholindustrie om deze producten uit de markt te nemen. Eén van de grootste bierbrouwers ter wereld, Anheuser-Busch heeft daarop eind juni de productie gestaakt van zijn twee producten Tilt en BudExtra.

Onbegrijpelijk dat terwijl in de VS dergelijke producten negatieve publiciteit genieten en onder druk daarvan uit de markt genomen worden, er in Nederland steeds meer van die producten op de markt verschijnen. Moet Nederland het alcoholische afvalputje van de wereld worden ?

Dingeman Korf