Stichting ANGOB

 

ALCOHOL REMT GROEI JEUGD

Voor het eerst in 160 jaar worden Nederlanders niet meer met iedere generatie langer. Zij worden wel dikker. Sociaal–geneeskundige Henk Talma denkt dat de hoge alcoholconsumptie door jongeren daar een flinke bijdrage aan levert.

Begin juni werden op een symposium de uitkomsten van de laatste landelijke studie over de groei van de jeugd gepresenteerd. Deze vijfde landelijke groeistudie is uitgevoerd door TNO, VUmc en LUmc. Voor het onderzoek werden bijna 21.000 kinderen onderzocht door consultatiebureaus, GGD's en schoolartsendiensten. Vergelijken van de uitkomsten met die van het vorige onderzoek in1997 en van nog eerdere onderzoeken, leidde tot de conclusie dat wij niet meer in de lengte groeien, maar wel in de breedte.

"Alcohol heeft invloed op de groeihormonen. Dat leidt tot remming van de botontwikkeling", aldus arts Talma. Hij ziet daarom in de toegenomen alcoholconsumptie door jongeren één van de voornaamste oorzaken van het stagneren van de groei. In Frankrijk is al eens een vergelijkend onderzoek gedaan tussen kinderen die wijn bij het eten kregen en die dat niet kregen. Vooral bij jongens bleek alcohol de groei duidelijk te remmen. Talma gaat zich sterk maken voor aanvullend wetenschappelijk onderzoek naar de groeiremming door alcohol.
De berichten over het groeisymposium in de pers, waren voor Tweede-kamerlid Voordewind aanleiding om vragen hierover aan de minister te stellen. Half juli kwam het antwoord van minister Klink. Hij constateert dat het hier niet gaat om nieuw wetenschappelijk onderzoek, maar om de hypothese dat het geconstateerde feit van niet meer groeien, (mede) verklaard zou kunnen worden door de toegenomen alcoholconsumptie van jongeren.

Verder antwoordt de minister dat de campagne "Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind" reeds aandacht besteedt aan de effecten van alcohol op de groei. Hij ziet dan ook geen reden om deze of andere campagnes in dit opzicht aan te scherpen.