Stichting ANGOB

 

HERSENBESCHADIGING IN DE BAARMOEDER

Mensen realiseren zich nog te weinig hoe kwetsbaar het brein is bij het ongeboren kind. Aldus hersenspecialist prof. dr. D.F. Swaab. Zijn conclusie : onthouding van alcohol en tabak gedurende de gehele zwangerschap.

Vorig jaar oktober verscheen het boek "Wij zijn ons brein" van hersenspecialist Dick Swaab. De auteur was dertig jaar lang (tot 2006) directeur van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek. Daarnaast hoogleraar neurobiologie aan de universiteit van Amsterdam. Sinds het uitkomen van zijn boek treedt hij regelmatig in de publiciteit als spreker.

Swaab ontdekte dat een deel van wat wij bij mensen waarnemen als gedrag, vastligt in anatomische verschillen in de hersenen. In de beginjaren van zijn onderzoek werd hij door sommigen verguisd omdat hij gepubliceerd had over verschillen in de hersenen tussen hetero- en homosexuelen. Inmiddels heeft de gehele wetenschappelijke wereld erkend dat die verschillen er zijn.

In zijn lezingen keert hij zich tegen de opvatting dat alles te genezen is. Sommig gedrag ligt onveranderbaar vast in de hersenen. Soms zijn het aangeboren eigenschappen, maar soms ook eigenschappen die zijn vastgelegd tijdens de ontwikkeling van de hersenen. Je kunt de mensen niet de schuld geven van dergelijk vastgelegd gedrag, maar soms wel de ouders.

Swaab pleit voor uiterste voorzichtigheid met geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Nog te veel artsen blijven volgens hem automatisch een herhaalrecept schrijven als de patiënt zwanger raakt. En veel zwangeren doen nog veel te gemakkelijk een greep in hun medicijnkastje. Zwangeren zouden altijd eerst hun arts moeten raadplegen. En artsen zouden altijd moeten nagaan of het geneesmiddel kwaad kan, en zo ja in welke periode van de zwangerschap.
Over alcohol en tabak is Swaab kort : gewoon niet gebruiken. Zij kunnen een beschadiging veroorzaken, waardoor vertraagde hersenontwikkeling na de geboorte, geheugenzwakte, verlaagd IQ, onaangepast gedrag en ADHD kunnen ontstaan.