Stichting ANGOB

 

ALCOHOL TAST VOORAL VERBALE GEHEUGEN AAN

Er wordt ook in Amerika door jongeren steeds meer alcohol gedronken. Nu is het al heel lang bekend dat alcohol slecht voor je leervermogen is. Amerikaanse onderzoekers wilden heel precies weten hoe slecht, en specifiek bij studenten van 18 tot en met 20 jaar.

De onderzoekers onder leiding van prof.dr. Maria Parada selecteerden 122 studenten van genoemde leeftijdsgroep die als proefpersoon wilden fungeren. Ongeveer de helft van hen dronk regelmatig (vooral in de weekeinden) veel alcohol (meer dan 6 glazen op een avond), de andere helft niet. De onderzoekers namen de vrijwilligers diverse tests af, zowel kort na het alcoholgebruik als na geruime tijd.

De belangrijkste conclusie van de onderzoekers was dat alcohol vooral het verbale geheugen aantast. Mondelinge informatie werd heel slecht onthouden. Schriftelijke (visuele) informatie bleef iets beter onthouden, maar altijd nog aanzienlijk slechter dan zonder alcoholgebruik. Dat gold onafhankelijk van de intelligentie van de proefpersoon of van diens druggebruik.

Ook bleek uit het onderzoek dat er op dit punt geen verschil is tussen jongens en meisjes. Bij beiden werd het geheugen, en vooral het verbale geheugen in gelijke mate aangetast. Op dit punt zijn vrouwen dus niet kwetsbaarder voor alcohol dan mannen.

De onderzoekers verklaren hun resultaten uit aantasting van het hersendeel hippocampus. Dit deel speelt een belangrijke rol bij het leerproces en het geheugen. Op de leeftijd van de onderzochte studenten is dit hersendeel nog volop in ontwikkeling.
Uit onderzoek van de hersenen van overleden alcoholisten, is al een halve eeuw geleden gebleken dat jarenlang fors alcoholgebruik de hippocampus aanzienlijk doet krimpen. Blijkbaar vindt er volgens de onderzoekers ook bij de redelijk hanteerbare hoeveelheden alcohol uit hun onderzoek al enig functieverlies van de hippocampus op.
De resultaten van hun onderzoek geven de onderzoekers aanleiding om te pleiten voor meer informatie over dit effect van alcoholgebruik bij de voorlichting. Nu ligt volgens hen in de VS de nadruk teveel op gevolgen als verkeersongevallen en geweld. De gevolgen voor iemands carrière kunnen aanzienlijk zijn.