Stichting ANGOB

 

Onjuiste conclusie Australische onderzoekers
NIET ENERGIEDRANK MAAR ALCOHOL IS DE BOOSDOENER

Energiedrankjes zouden een steeds groter gevaar voor de volksgezondheid vormen. Dat schreven Australische onderzoekers onlangs in het blad Medical Journal of Australia. Een onjuiste conclusie. Het gevaar zit in het combineren van energiedrank met alcohol.

De onderzoekers analyseerden de oproepen bij de alarmnummers van politie en ziekenhuizen in de Australische staat New South Wales. In 2010 werden de hulpdiensten ruim vijf keer zo vaak gebeld als in 2004 voor problemen waarbij energiedrankjes mede betrokken waren.
De meeste oproepen kwamen 's avonds en 's nachts. Meestal ging het om jongeren die energiedrankjes hadden gemengd met sterke drank (bijv. wodka). In sommige gevallen was de hulpvraag gebaseerd op hallucinaties of epileptische aanvallen. De Australische onderzoekers willen op grond van hun analyse van de cijfers een waarschuwing op de blikjes.

De consumptie van energiedrankjes neemt met name onder jongeren van jaar tot jaar toe. Producenten van frisdranken zien dat en proberen een graantje mee te pikken. Steeds meer van hen komen met een eigen product op de markt. In ons land zijn het er al minstens vijftien. De belangrijkste zijn Red Bull, Bullit, Rodeo, Highway, V Energy, Action en Monster.
Energiedrankjes bevatten veel caffeïne, één blikje evenveel als twee tot vier koppen sterke koffie. Het gebruik van energiedrankjes kan daardoor leiden tot een overdosis aan caffeïne.

Eerder onderzoek aan de universiteit van Noord Kentucky, een jaar geleden gepubliceerd, heeft laten zien dat het gevaar schuilt in de combinatie van energiedrankjes met alcohol (Marczinski cs). Caffeïne gaat slaperigheid en vermoeidheid tegen. Men wordt alerter. Alcohol verdooft juist het waarnemingsvermogen. Onaangename zaken worden daardoor naar de achtergrond gedrongen, zodat men zich prettiger gaat voelen. Aan de andere kant worden ook risico's minder goed waargenomen.

De onderschatting van de risico's door alcoholgebruik, en de overschatting van de eigen capaciteiten doordat men geen vermoeidheid meer voelt, leiden heel vaak tot het nemen van onverantwoorde risico's. Marczinski en medewerkers constateerden dan ook dat het effect van alcohol plus caffeïne veel groter was dan de optelsom van beide afzonderlijk. "De combinatie van verminderd inzicht in de eigen capaciteiten en alcoholische overmoed, kan aanleiding geven tot levensgevaarlijke daden".

Onderzoek aan de universiteit van Maryland heeft korte tijd daarna laten zien dat de verhoogde alertheid door caffeïne er toe leidt dat de gebruikers ervan niet in de gaten hebben dat zij onder de invloed van alcohol beginnen te geraken. Daardoor drinken zij meer alcohol dan zij zonder energiedrankje gedaan zouden hebben.

Caffeïne gaat niet alleen slaperigheid en vermoeidheid tegen, maar veroorzaakt ook een verhoging van de bloeddruk, een versnelling van de hartslag en een toename van de urineproductie. Een overdosis leidt allereerst tot slapeloosheid, misselijkheid, hoofdpijn of hartkloppingen. Hallucinaties of epileptische aanvallen als gevolg van een overdosis zuivere caffeïne zijn niet beschreven in de literatuur. Bij de gevallen die de Australische onderzoekers noemen, moet dus nog een andere stof in het spel zijn geweest, hoogstwaarschijnlijk alcohol.

Bij personen met hartproblemen, zwakke vaatwanden, nierproblemen en dergelijke, kan een forse dosis caffeïne die problemen direct verergeren. De verhoging van de bloeddruk kan leiden tot een hersenbloeding, de versnelling van de hartslag kan leiden tot acute problemen van het hart.

Een gezondheidswaarschuwing op de blikjes van energiedrankjes, zou allereerst moeten waarschuwen tegen het combineren met alcohol. Maar dan zou op de etiketten van drank ook gewaarschuwd moeten worden tegen het combineren van de betreffende drank met een energiedrankje. En dat zien wij de Australische regering nog niet zo gauw doen.

Dingeman Korf