Stichting ANGOB

 

ALCOHOLVRIJE RODE WIJN EFFECTIEF TEGEN VERHOOGDE BLOEDDRUK

Spaanse onderzoekers hebben ontdekt dat tegen verhoogde bloeddruk alcoholvrije rode wijn effectiever werkt dan rode wijn mèt alcohol. De werkzame stoffen zijn de polyfenolen in de betreffende drank. Aldus meldde de American Heart Association begin september.

De onderzoekers controleerden gedurende driemaal vier weken de gezondheidstoestand van 67 vrijwilligers (allen mannen) met een verhoogde kans op hartproblemen. De proefpersonen kregen gedurende die tijd hetzelfde dieet, met uitzondering van de drank. Voor dat laatste werden zij in drie groepen verdeeld. De eerste groep kreeg dagelijks drie glazen rode wijn, de tweede dagelijks drie glazen alcoholvrije rode wijn en de derde dagelijks drie glazen gin (gedistilleerd).

Na vier weken wisselden de groepen van drank, en na acht weken nogmaals. Ieder lid van iedere groep volgde dus gedurende telkens vier weken één van de drie consumptiepatronen voor drank.

De werkgroep stond onder leiding van prof. dr. R. Estruch van de universiteit van Barcelona. Het onderzoek is gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Circulation Research.

In de periode waarin de proefpersonen rode wijn dronken, trad er een geringe daling van hun bloeddruk op. Te weinig om hun kans op hartproblemen duidelijk te verminderen. In de periode waarin de mannen sterke drank dronken, trad in het geheel geen verandering van hun bloeddruk op.

Daarentegen trad in de periode dat de mannen alcoholvrije rode wijn dronken, wel een significante daling van de bloeddruk op, zowel systolisch als diastolisch. Volgens de onderzoekers zou de kans op hartproblemen hierdoor met ongeveer 14 procent afnemen, en de kans op een hersenbloeding zelfs met 20 procent !

In 1995 heeft een werkgroep van de universiteit van Wisconsin onder leiding van professor Folts reeds laten zien (met honden als proefdieren), dat het veelgeroemde positieve effect van rode wijn ook vertoond werd door rood druivensap, terwijl witte wijn zonder effect was. Alcohol kon dus niet de veroorzaker van het effect zijn. Wij berichtten daarover destijds ook in dit blad. Inmiddels is duidelijk geworden dat polyfenolen uit de schil van druiven, en met name de flavonoïden (zoals resveratrool), het positieve effect teweeg brengen.

De onderzoeksgroep van prof. Estruch bevestigt allereerst de conclusie van Folts en medewerkers dat het positieve effect niet veroorzaakt wordt door alcohol. Verder concludeert de groep uit haar onderzoek dat alcohol het effect van de polyfenolen zelfs tegengaat. Daardoor heeft gewone rode wijn een veel geringer effect op de bloeddruk dan alcoholvrije rode wijn. Naar de effecten op de cholesterol-stofwisseling heeft de werkgroep niet gekeken.

Ook geeft de werkgroep een biochemische verklaring voor het gevonden effect. De alcoholvrije rode wijn veroorzaakte bij de proefpersonen een significante verhoging van de concentratie aan stikstofoxide in hun bloed. Stikstofoxide is een molekuul dat de bloedvaten doet ontspannen. Daardoor daalt de bloeddruk en bereikt meer bloed het hart en de organen. Dat resulteert in een betere conditie van hart en bloedvaten.

Dingeman Korf