Stichting ANGOB

 

ALLERGISCH VOOR WIJN

Onderzoekers van de universiteit van Mainz hebben geconstateerd dat circa 7 procent van de plaatselijke bevolking allergische reacties vertoont na het drinken van wijn. Zij publiceerden hun bevindingen afgelopen zomer in het Deutsches Ärzteblatt.

De onderzoekers onder leiding van dr. P. Wigand selecteerden een representatieve steekproef van 4000 personen met een leeftijd tussen de 20 en 70 jaar. Van de aan hen verzonden vragenlijsten werden er 1114 terugontvangen. Ruim 150 daarvan bleken onvolledig of onjuist te zijn ingevuld. Het onderzoek en de conclusies zijn gebaseerd op 948 bruikbare vragenlijsten. Die waren afkomstig van 429 mannen en 519 vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 43,7 jaar.

Bij de enquête werd gevraagd naar leeftijd, geslacht, en de gemiddelde consumptie per week over het afgelopen jaar van bier, wijn en sterke drank. Vervolgens de vraag of men ooit allergie-achtige verschijnselen had waargenomen na het drinken van wijn. Als voorbeelden voor allergie-achtige verschijnselen werden daarbij genoemd: rode huid, jeuk, loopneus, diarree, versnelde hartslag en ingewandsproblemen. Daarnaast werd gevraagd of men allergisch was voor stuifmeel of huisstof, en of men leed aan voedselintolerantie.

Zoals in een wijnstreek verwacht kon worden, werd door de geënquêteerden vooral wijn vaak gedronken. Bijna 77% dronk wijn, gemiddeld 3,66 glazen per week. Bier was met ruim 49 procent minder populair, en slechts 18 procent had het afgelopen jaar sterke drank gedronken. Opvallend was het feit dat iets meer dan 15 procent van de ondervraagden verklaarde in het afgelopen jaar in het geheel geen alcoholhoudende drank gedronken te hebben.

Allergie-achtige symptomen werden gerapporteerd door 255 personen (27%). Dertig van hen verklaarden allergisch voor wijn te zijn. Echter, bij slechts twee van hen was de allergie door een arts bevestigd. Na weging van de ernst van de symptomen resulteerden 68 personen met een allergie voor wijn, ruim 7 procent van de geënquêteerden. Bij de overigen waren de symptomen te licht of te zeldzaam om van een allergie te kunnen spreken.
De 68 personen met een allergie voor wijn, leden vaker dan de controlegroep aan allergieën voor andere stoffen als bijvoorbeeld stuifmeel, huisstof of bepaald voedsel (met name noten!). Na het drinken van rode wijn traden de verschijnselen vaker op dan na het drinken van witte wijn. En bij vrouwen vaker dan bij mannen.

Van de 68 personen met een allergie voor wijn, verklaarden 15 ook allergisch voor bier te zijn, en 19 voor alle alcoholhoudende drank. Tien van de 68 dronken vanwege hun allergie in het geheel geen alcohol meer, terwijl 18 zich uitsluitend onthielden van wijn. De overige 40 dronken wel wijn, maar weinig en selectief met betrekking tot de soort wijn.

De oorzaak van de allergie voor wijn ligt volgens de onderzoekers in allergie voor bepaalde proteïnen (komen in rode wijn meer voor dan in witte), in biogene aminen (vooral histamine) en in sulfiet.
Interessant is in dit opzicht de verklaring die Sonja Lämmel van de Duitse Allergie en Astma Bond twee jaar geleden gaf voor dit type allergie. Zij meent dat de betere perifere doorbloeding na alcoholgebruik, die zich ook tot de slijmvliezen uitstrekt, leidt tot een gemakkelijkere en snellere opname van allergie veroorzakende stoffen uit de omgeving. Daardoor zou bij een deel van de patiënten een bestaande allergie voor een andere stof (bijv. stuifmeel), door alcohol worden versterkt. Overigens noemt ook zij reeds histamine als een stof die op zichzelf allergeen werkt.

Dingeman Korf