Stichting ANGOB

 

NIET ALLEEN DE HERSENEN VRAGEN UITSTEL VAN ALCOHOLGEBRUIK

Niet alleen de hersenen zijn op jeugdige leeftijd vatbaarder voor alcoholschade. Ook de stofwisseling en het hormoonstelsel hebben baat bij zo lang mogelijk uitstel van alcoholconsumptie. Verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol, komt de volksgezondheid daarom op veel terreinen ten goede.

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw werd het bewijs geleverd dat alcohol de kans op diverse vormen van kanker vergrootte. Het meest opvallend was de vergroting van de kans op kanker door fors alcoholgebruik bij keel-, slokdarm- en maagkanker.

In de loop der jaren raakten de wetenschappelijke onderzoeksmethoden meer verfijnd. Daardoor kwam de grens waarboven het risico aangetoond kon worden steeds lager te liggen. Momenteel staat het vast dat de kans op sommige soorten kanker al toeneemt bij 1 glas drank per dag.

Daarnaast werd door de steeds verfijnder meetmethoden, bij steeds meer vormen van kanker ontdekt dat de kans om ze te krijgen door alcoholgebruik vergroot werd. En ook dat de kans toenam naarmate er meer gedronken werd. Zo bleek de kans op kanker van lever, alvleesklier en longen eveneens door alcoholgebruik vergroot te worden. Recent is daar ook nog prostaatkanker bijgekomen.

In 2002 werd het bewijs geleverd dat de kans op borstkanker door regelmatig alcoholgebruik vergroot wordt. Tien jaar later constateerde een onderzoeksgroep onder leiding van dr. W.Y.Chen dat één glas alcoholhoudende drank per dag de kans op borstkanker al met ruim 10 procent relatief kon vergroten. De vergroting van de kans varieerde met de leeftijd, het gewicht en de algehele gezondheidstoestand van de vrouwen.

Invloed leeftijd

De laatste jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd naar de invloed van de leeftijd op de schade die alcohol aanricht. Het bekendst geworden zijn de onderzoeken die aangetoond hebben dat de schade die aan de hersenen wordt toegebracht door dronkenschap, groter is naarmate de drinker jonger is. Eenmaal comazuipen op je veertiende, kan al tot gevolg hebben dat je naar een lager schoolniveau terugmoet.

Afgelopen zomer publiceerden prof. Schneider en medewerkers van de universiteit van Heidelberg, een studie naar het verband tussen de aanvangsleeftijd van alcoholgebruik en later consumptiegedrag. Zij constateerden dat de vroege beginners op de latere peildata meer en regelmatiger alcohol dronken dan de late beginners. Vroeg beginnen verhoogde ook de kans op verslaving.

In een recente publicatie van het National Cancer Institute (USA) wordt aangetoond dat ook voor borstkanker geldt dat hoe jonger met alcoholgebruik begonnen wordt, hoe groter de kans op latere kanker. Net als bij de hersenen, geldt ook voor de borstklieren dat de schade door alcohol groter is naarmate het orgaan minder volgroeid is. Uitstel van alcoholgebruik tot na de eerste zwangerschap zou volgens de onderzoekers het beste zijn.

Dingeman Korf