Stichting ANGOB

 

KWF VERWERPT "VEILIGE GRENS" VOOR ALCOHOL

De website van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding (KWF) biedt interessante lectuur. Vooral voor wie op zoek is naar gegevens over de relatie tussen alcoholgebruik en kanker. Veel van die gegevens zijn de lezers van dit blad in de loop van de laatste jaren wel bekend geworden. Maar het is voor ons een aangename verrassing om op die website letterlijk en in grote letters het advies te lezen:

het beste is geen alcohol drinken

Van de ongeveer 100.000 nieuwe gevallen per jaar van kanker, zijn er ongeveer 6.000 aan alcoholgebruik te wijten. Wijn is daarbij net zo riskant als andere drank met alcohol.

Zo mogelijk nog belangrijker is het oordeel van het KWF over de vaak gehanteerde norm van twee dagen per week geen alcohol, en de overige dagen maximaal 1 glas voor vrouwen en 2 glazen voor mannen. Een norm afkomstig uit het advies van de Gezondheidsraad van 2006. Hierover staat op de website te lezen:

de gezonde norm uit 2006 is inmiddels achterhaald

Verder valt ook nog te lezen: "Beter geen alcohol. En anders zo beperkt mogelijk". Het KWF schaart zich hiermee volmondig achter het advies van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) die al jaren over alcohol schrijft "Alcohol, hoe minder hoe beter".

Het voorgaande zij minister Schippers aanbevolen als beleidsuitgangspunt.