Stichting ANGOB

 

ALCOHOL VERVROEGT OPTREDEN VAN BEROERTE

Meer dan twee glazen alcoholhoudende drank per dag op middelbare leeftijd, vergroot de kans om voor het vijfenzeventigste levensjaar te overlijden aan een beroerte. De toename van de kans bedraagt ca 34 procent. Op de theoretische leeftijd van 85 jaar is 88 procent van de forsere drinkers dood.

Het is al driekwart eeuw bekend dat fors alcoholgebruik de kans op een beroerte sterk doet toenemen. De meeste publicaties hierover betreffen hetzij fors alcoholgebruik direct voorafgaand (dag, week, maand) aan de beroerte, danwel gedurende de laatste paar jaren vóór de beroerte.
Een internationaal team onder leiding van dr. Pavla Kadlecová van het Universiteitsziekenhuis van Brno (Tsjechië), heeft nu nagegaan of er ook een relatie is tussen het drinken op middelbare leeftijd en de kans op eerder overlijden als gevolg van alcoholgebruik. Een effect op lange termijn dus.

Als proefpersonen fungeerden 11.644 deelnemers van het Zweedse tweelingregistratie project waarvan het alcoholgebruik was vastgelegd en die bij toetreden tot dat project jonger dan 60 jaar waren. De gemiddelde leeftijd bij de aanvang van het project was 50 jaar.

Van deze proefpersonen bleken er 3328 gedurende de 43 jaren looptijd van het project één of meer beroerten te hebben gekregen ( = 29 procent). Dit betrof in 1846 gevallen een herseninfarct (55 procent relatief), 406 maal een hersenbloeding (12 procent relatief). Van de overige 33 procent van de beroerten, viel niet te achterhalen wat de aard van de beroerte was geweest. De gemiddelde leeftijd bij het optreden van de eerste beroerte was 78 jaar, de gemiddelde leeftijd bij overlijden was 80 jaar.

De grens tussen licht alcoholgebruik en fors alcoholgebruik legden de onderzoekers bij 2 glazen per dag. Twee glazen is het maximum dat de WHO tegenwoordig stelt voor "aanvaardbaar" alcoholgebruik. Vergelijken van de twee aldus verkregen groepen proefpersonen, deed zien dat personen die boven genoemd maximum uitgaan met hun drankgebruik, een 34 procent grotere kans op overlijden aan een beroerte hebben. Tussen de verschillende soorten drank, hebben de onderzoekers geen significante verschillen kunnen aantonen.

Bij de sterfgevallen in de leeftijd van 65 tot 75 jaar, bleek alcoholgebruik de belangrijkste oorzaak van overlijden door een beroerte. Bij sterfgevallen op een hogere leeftijd dan 75 jaar nam het aandeel toe van andere bekende risicofactoren als diabetes, hoge bloeddruk en obesitas. Bij een overlijdensleeftijd van 85 jaar bleek het risico voor forse drinkers vrijwel gelijk te zijn aan dat voor lichte drinkers. Maar van de forse drinkers was toen al 88 procent overleden.
Vergelijken van de overlijdensleeftijd van de drinkers van meer dan twee glazen met die van de nauwelijks drinkers, deed zien dat de overlijdensleeftijd van eerstgenoemden gemiddeld met circa 5 jaar was vervroegd.

Dingeman Korf