Stichting ANGOB

 

Nieuw onderzoek bevestigt eerdere conclusies
GUNSTIG EFFECT ALCOHOL OP HET HART IS EEN SPROOKJE

De opvatting dat (zeer) matig alcoholgebruik een positief effect zou hebben op hart en bloedvaten, is wijd verbreid. Tot in medische kringen toe. De statistieken wijzen het immers uit : matige drinkers leven langer. Recent onderzoek door wetenschappers van de Semmelweis universiteit in Boedapest laat echter (nogmaals) zien dat een positief effect van alcohol niet bestaat.

De oorsprong van de opvatting dat gering alcoholgebruik gunstig zou zijn voor de gezondheid van hart en bloedvaten, ligt bij de ontdekking" van de zogenaamde "Franse paradox". In Frankrijk is de sterfte aan hart- en vaatziekten geringer dan overeenkomt met het gemiddelde voedingspatroon. Sommige epidemiologen meenden dat die relatief geringe sterfte een gevolg was van de wijnconsumptie in Frankrijk. Veel nader onderzoek, veelal epidemiologisch gericht , leek die conclusie te bevestigen. En daarmee was een nieuwe mythe geboren : zeer matig alcoholgebruik is beter voor hart en bloedvaten dan helemaal niet drinken.

Kritische epidemiologen publiceerden enkele jaren later analyses van die onderzoekingen, en merkten op dat de groep niet-drinkers ook ex-drinkers omvatte. Die ex-drinkers zouden in hun drinkperiode al zoveel schade hebben kunnen oplopen, dat zij het resultaat van de groep niet-drinkers omlaag haalden tot beneden het niveau van de matige drinkers. Bij de (weinige) onderzoekingen waar de groep niet-drinkers ontdaan was van de ex-drinkers, kon geen positief effect van matig alcoholgebruik worden aangetoond. Daarmee was het sprookje van het gunstige effect van alcohol naar de prullenmand verwezen.

Een mens gelooft echter graag die dingen die in zijn kraam van pas komen. Soms zelfs tegen beter weten in. Dus bleven velen geloven in het sprookje. Daarin gesterkt door producenten van en handelaren in wijn, die uit eigenbelang de mythe bleven verkondigen.

Doctor Julia Karády van de Semmelweis universiteit in Boedapest, besloot de zaak vanuit een andere invalshoek te benaderen. Niet vanuit sterftestatistieken, maar vanuit preventief hartonderzoek. Onderzoek met de moderne medische techniek van de CT-angiografie. Met die techniek worden "plaques" in de kransslagaderen zichtbaar gemaakt. Die kunnen het begin zijn van "aderverkalking" en leiden tot een hartinfarct.

Samen met haar medewerkers onderzocht Karády de scans van 1925 patiënten, die door hun artsen verwezen waren voor CT-angiografie. Alle onderzochte personen stonden dus onder de verdenking dat er iets mis was met hun hart. Ingedeeld naar alcoholgebruik vormden forse drinkers de grootste groep, bijna 40 procent. De overigen werden in drie groepen ingedeeld : niet-drinkers, lichte drinkers en matige drinkers.

Tot hun verrassing vonden Karády cs geen enkel verband tussen alcoholgebruik en beginnende coronaire hartziekte. Een beschermend effect van licht alcoholgebruik kon niet worden aangetoond. Van matig alcoholgebruik evenmin. De kransslagaderen van geheelonthouders, van lichte drinkers en van matige drinkers waren geheel vergelijkbaar. Alcohol kan dus geschrapt worden als zelfzorggeneesmiddel !

Dingeman Korf