Stichting ANGOB

 

BETER ALCOHOL DRANK UIT, DAN VITAMINE ER IN
Australische wetenschappers hebben onlangs gepleit voor toevoeging van vitamine B-1 aan alcoholhoudende dranken. Hersenbeschadiging door alcohol zou daarmee worden tegengegaan. Ook zou het een relatief goedkope oplossing zijn om de ziektekosten van zware drinkers te verminderen. Dit is echter een drogredenering, het middel zal de gevaren alleen maar vergroten.

Met een hardnekkigheid een betere zaak waardig, wordt in bepaalde kringen gezocht naar een middel om de nadelen van alcohol voor de gezondheid op te heffen. Om de paar jaar komen wij in dit verband voorstellen tegen om vitamine B-1, dan wel een aantal B-vitamines (B-complex) toe te voegen aan alcoholhoudende dranken. Iets wat de smaak van die dranken overigens bepaald niet ten goede zou komen. De producenten staan daarom niet te trappelen om drank met B-vitaminen op de markt te brengen.

Tja, waarom zul je iets gemakkelijk doen, als het ook moeilijk kan. Als alcohol de booosdoener is, dan ligt het toch veel meer voor de hand om de alcohol uit de drank te verwijderen. Dat kan tegenwoordig zonder dat de smaak van die drank achteruit gaat. Of drinkt men soms niet om de smaak, zoals altijd beweerd wordt, maar om het effect van de alcohol ? En als men drinkt om het effect, is men dan niet al een klein beetje verslaafd ?

Het is al lang bekend dat bij de vertering van alcohol veel B-vitaminen verbruikt worden. Daardoor kan bij forse drinkers vitaminegebrek ontstaan. Trouwens ook bij matige drinkers die er ongezonde voedingsgewoonten op na houden. Gebrek aan B-vitaminen kan leiden tot zenuwontsteking. Bij zware drinkers heet dat alcoholische neuropathie. Voor hen kan toevoeging van B-vitaminen aan drank een verbetering van de situatie brengen.

Toevoeging van B-vitaminen aan drank betekent echter ook het leggen van een rookgordijn, waarachter de alcohol zijn sloopwerk kan voortzetten. Want de toevoeging van B-vitaminen kan alleen de indirecte schade tegengaan, de schade die voortkomt uit vitaminegebrek. Alcohol richt echter bij hogere bloedalcoholgehalten ook directe schade aan in hersenen en zenuwstelsel. Die schade wordt niet verhinderd door toevoeging van B-vitaminen aan drank.

Ook de schade aan andere organen dan hersenen en zenuwstelsel, wordt door de toevoeging van B-vitaminen niet tegengegaan. De vervetting van de lever, de aantasting van de alvleesklier, de bloeddrukverhoging, de vergroting van de kans op kanker, het gaat allemaal gewoon door.

Alcoholische zenuwontsteking is een waarschuwingssignaal. Het zegt dat men zijn alcoholgebruik drastisch dient te verminderen. Dat signaal moet men niet wegmoffelen met behulp van B-vitaminen. Op die manier houdt men slechts zichzelf voor de gek.

Dingeman Korf