Stichting ANGOB

 

STRESS DOOR ALCOHOL VERERGERD
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat alcohol geen geneesmiddel voor stress is. Men voelt zich na alcoholgebruik wel minder “gestresst”, maar dat komt vooral doordat de waarneming van de stress door de hersenen gestoord is. De opbouw van stress gaat gewoon door. Juist omdat dat niet wordt waargenomen, kan het tot gevaarlijke situaties komen.

De werkomgeving wordt steeds drukker, het verkeer steeds chaotischer, de omgeving steeds lawaaiïger en de prestatiedruk steeds groter. Allemaal situaties die stress kunnen veroorzaken. Ook kinderen kunnen voor hun ouders een bron van stress zijn.

Stress uit zich naargelang de persoon in angst, spanning of nervositeit. Om deze onaangename symptomen tegen te gaan, grijpen velen naar een “ontspannend” alcoholhoudend drankje. Dat drankje doet echter niet meer dan het informatieproces in de hersenen onderbreken. De problemen op het werk lost men er niet mee op, de kinderen worden er geen modelkinderen door. Bovendien werkt alcohol niet echt ontspannend, maar verdovend.

Het gevaarlijke in deze situatie is het feit dat stress en alcohol een vicieuze spiraal opbouwen. Men voelt de stress niet meer, en bouwt daardoor ook geen weerstand meer op tegen stress. Men ondermijnt zelfs zijn natuurlijke weerstand tegen de stress. Daarnaast onttrekt de verdoving door alcohol de werkelijke oorzaken van de stress aan het gezicht. Wie de oplossing voor stress in verdoving zoekt, zal in de regel weinig energie steken in het aanpakken van de oorzaken.

Het resultaat is dat de stress zich in het verborgene steeds hoger oplaadt. Daardoor gaat men op het werk en thuis, zich anders gedragen. Aanvankelijk wordt daar meestal begrijpend op gereageerd  : “drukke baan hè “. Totdat het te gek wordt en het tot een uitbarsting komt. Dan kan de baan, het huwelijk of een vriendenkring verloren gaan.

De meest directe aanpak van stress is het vermijden van stressvolle situaties of het verkleinen, zo mogelijk wegnemen van de oorzaken. Als dat niet mogelijk is, kan bij lichte gevallen een ontspannende hobby uitkomst bieden. Bij zwaardere gevallen zijn ontspanningsoefeningen of “autogene training” nuttig. De zwaarste gevallen noodzaken tot het inroepen van psychologische of psychiatrische hulp.

Ook bij stress geldt dat alcohol niet de toverdrank is die het probleem oplost, maar een camouflagemiddel dat het probleem de kans geeft in het verborgene te groeien.