Stichting ANGOB

 

Eventueel gunstig effect van alcohol ook op andere manieren te bereiken

Horeca Nederland greep de vakbeurs Horecava aan om gunstige berichten over alcohol in de publiciteit te krijgen. Want drank verkoopt goed, en dat wil men graag zo houden.

Horeca Nederland organiseerde tijdens de Horecava een symposium van TNO Voeding. Daar was uiteraard veel plaats ingeruimd voor het, door de alcoholindustrie gesponsorde onderzoek naar het effect van alcoholgebruik op hart- en vaatziekten. Ook over ouderdomssuikerziekte en dementie werden voor alcohol gunstige mededelingen gedaan.

Alcohol zou beschermen tegen hart- en vaatziekten doordat het de "goede cholesterol" (HDL-cholesterol) sterk doet toenemen, waardoor de "slechte cholesterol" (LDL-cholesterol) zou afnemen. Niet vermeld werd tegen welke prijs aan negatieve effecten, dit positieve effect verkregen zou moeten worden.

De verwerking van cholesterol in het lichaam, is een gecompliceerde zaak. We krijgen cholesterol binnen met onze voeding. Maar het lichaam maakt ook zelf cholesterol. Wij hebben cholesterol nodig, maar een teveel is schadelijk. Een tekort aan cholesterol kan bijvoorbeeld tot depressies leiden, en tot verstoring van de vetstofwisseling. Een teveel tot dichtslibben van de aderen. 

Het lichaam koppelt de cholesterol aan "lipoproteïnen". Daarbij ontstaan twee producten : LDL-cholesterol en HDL-cholesterol. Onverzadigde vetzuren, bijvoorbeeld uit plantaardige oliën, doen meer van de goede HDL-cholesterol ontstaan. Verzadigde vetzuren (uit dierlijke vetten), verschuiven de verhouding juist in  de richting van meer (slechte) LDL-cholesterol.

De verhouding tussen HDL- en LDL-cholesterol, valt ook nog op andere manieren te beïnvloeden. Door aan sport te doen, of anderszins veel te bewegen, neemt het percentage HDL toe. Ook door meer groente en fruit te eten verhoogt men zijn gehalte aan HDL. Verder zijn er aanwijzingen dat stress het gehalte aan LDL vergroot.

Geconstateerd is dat na alcoholgebruik  de verhouding tussen HDL en LDL verschoven is in de richting van meer HDL. Voor iemand die niet beweegt, veel dierlijk vet eet en geen groente of fruit, zou misschien het gebruik van alcohol aanbeveling kunnen verdienen. Maar dan moeten wel de negatieve effecten van alcohol op de koop toe worden genomen.

Over lange termijn effecten op de verhouding tussen HDL en LDL, is nog niets bekend. Het kan daarom niet uitgesloten worden dat het lichaam een tegenreguleringsmechanisme in gang zet, waardoor het effect wordt tegengegaan. Iets soortgelijks zien wij ook bij de bloeddruk. Na alcoholgebruik is de bloeddruk verlaagd. Maar regelmatig alcoholgebuik leidt op den duur tot verhoogde bloeddruk. 

Bij dit alles dienen wij tenslotte te bedenken dat veel onderzoekers van mening zijn dat cholesterol pas gevaarlijk wordt door oxydatie. Door die oxydatie slaat de cholesterol neer op de vaatwand en ontstaan verhardingen ("verkalking"). Als die oxydatie voorkomen kan worden met anti-oxydanten zoals polyfenolen, flavonoïden en dergelijke, zou er volgens hen weinig aan de hand zijn.

Een gunstig effect van alcohol bij ouderdomssuikerziekte zou blijken uit gezondheidsstatistieken. Matige drinkers hebben minder vaak last van ouderdomssuiker. Uit bevolkingsstatistieken valt echter nooit op te maken wat oorzaak en wat gevolg is. Experimenteel staat vast dat alcohol de koolhydraatstofwisseling verstoort. Dat maakt alcohol voor diabetici extra gevaarlijk. Het zou dus wel eens zo kunnen zijn dat diabetici zich uit voorzorg gaan onthouden van alcohol. En dan vind je onder de niet drinkers natuurlijk een verhoogd percentage diabetici.  Voor dementie geldt iets soortgelijks.

Hopelijk laat niemand zich door de opgeklopte verhalen van de horeca van de wijs brengen.

Dingeman Korf