Stichting ANGOB

 

AANTAL KORSAKOV-PATIENTEN IN TIEN JAAR VERDUBBELD
De afgelopen tien jaar is het aantal lijders aan de ziekte van Korsakov (in de volksmond ook wel alcoholische dementie genoemd) in ons land verdubbeld. Ook worden er steeds meer jongeren met deze ziekte gesignaleerd.   

Patiënten met de ziekte van Korsakov lijden aan ernstig geheugenverlies en andere geestelijke handicaps. Die zijn een gevolg van aantasting van de hersenen door langdurig intensief alcoholgebruik. Slecht eten (te weinig B-vitaminen) versnelt de ontwikkeling van de ziekte.

Veertig jaar geleden kwam de ziekte van Korsakov in ons land praktisch niet voor. Door de snelle stijging van het alcoholgebruik in ons land in de zestiger en zeventiger jaren, begon in de zeventiger jaren ook de ziekte van Korsakov de kop weer op te steken. 

Rond 1990 bedroeg het aantal patiënten in ons land ongeveer vijf per 10.000 inwoners. Vorig jaar was dat toegenomen tot ongeveer 10 patiënten per 10.000 Nederlanders. In totaal dus zo'n 16.000 patiënten dus.

Omdat de ziekte voortkomt uit langdurig voortgezet fors alcoholgebruik, was het in het verleden een ziekte van mensen tussen de veertig en zeventig jaar oud. Tegenwoordig zijn er ook veel dertigers onder de patiënten, terwijl zelfs gevallen van rond de twintig gesignaleerd worden.

Ernstige gevallen van de ziekte moeten in een verpleeghuis opgenomen worden. Als zij de straat opgaan, weten zij de weg terug niet meer te vinden. Zij weten direct nadat de visite is weggegaan niet meer wie er op visite is geweest. Als zij opstaan om iets uit de keuken te halen, weten zij halverwege al niet meer waarvoor zij zijn opgestaan. Zij zijn geestelijk invalide.

De ziekte van Korsakov is het eindstadium van hersenaantasting door alcohol. Alcohol is giftig, in  het bijzonder voor de hersenen. Daardoor leidt fors alcoholgebruik gedurende langere tijd, tot blijvende hersenbeschadiging. Met moderne onderzoeksmethoden vallen echter ook na "matig" alcoholgebruik gedurende enkele jaren, al veranderingen in de hersenen en in de hersenwerking aan te tonen. Zo toonde enkele jaren geleden de Amerikaanse onderzoeker Parsons aan, dat het consumeren van 3 à 4 glazen alcohol per dag gedurende vier jaar, een achteruitgang van diverse hersenfuncties veroorzaakt. Het geheugen gaat achteruit, het wiskundig inzicht neemt af, het vermogen tot logisch redeneren gaat achteruit en het intelligentiequotiënt wordt lager.

Het is bij het huidige hoge alcoholgebruik in bepaalde kringen, niet moeilijk te voorspellen dat er de komende jaren nog vele Korsakov patiënten bij zullen komen.