Stichting ANGOB

 

GEZONDHEID NIET GEBAAT BIJ MATIG ALCOHOLGEBRUIK

De voordelen van matig alcoholgebruik voor de gezondheid, zijn kleiner dan de nadelen ervan. Aldus dr. Rod Jackson van de universiteit van Auckland, Nieuw Zeeland onlangs in het Britse medische tijdschrift "The Lancet".

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar het mogelijk positieve effect van licht tot (zeer) matig alcoholgebruik op het voorkómen van hart- en vaatziekten. De meeste van die onderzoeken hebben bestaan uit statistisch bevolkingsonderzoek. Daarbij kunnen een groot aantal invloeden, waarvan sommige met elkaar tegenstrijdig, mede de uitkomst hebben bepaald. Een bepaald effect toeschrijven aan één specifieke oorzaak, is daardoor uiterst lastig, soms zelfs onmogelijk. Experimenteel, en daardoor reproduceerbaar onderzoek betreft vrijwel uitsluitend onderzoek met proefdieren.

Dr. Jackson en medewerkers hebben een groot aantal eerdere publicaties aan een kritische analyse onderworpen. Zij constateerden dat bij veel onderzoeken alternatieve verklaringen voor de gevonden betere toestand van hart en bloedvaten, in het geheel niet in de discussie waren betrokken. Zo werden bij veel onderzoeken drinkers met niet-drinkers vergeleken, zonder dat gekeken werd of factoren als sportbeoefening, consumptie van groenten en fruit, of al dan niet roken, wel in beide groepen gelijk vertegenwoordigd waren.

Ook werd niet-drinkers slechts zelden gevraagd naar de reden van hun abstinentie. Zo kunnen mensen die gestopt zijn met drinken wegens hartproblemen, in de telling meegenomen worden in de groep van de niet-drinkers. Op die manier wordt de groep van de niet-drinkers echter opgezadeld met van te voren al bestaande hartproblemen. Dat er vervolgens in de groep van de niet-drinkers meer mensen met hart- en vaatproblemen gevonden worden dan in de groep van de lichte drinkers, mag geen verwondering wekken. Door de foute onderzoeksopzet is dit van te voren ingeprogrammeerd. Zo raken oorzaak en gevolg omgewisseld.

Dr. Jackson haalt ter illustratie ook het voorbeeld van de alcoholisten aan. Die hebben relatief vaak "schone" vaatwanden. Vaatziekten hebben zij dan ook niet vaak. Hartproblemen echter wel degelijk. En iedereen zal het er volgens dr. Jackson mee eens zijn dat bij alcoholisten de schade aan de gezondheid (aantasting van lever, hersenen, alvleesklier, enz.) het voordeel van schonere bloedvaten ver overtreft.

De eindconclusie van dr. Jackson luidt dan ook dat de schade die alcohol toebrengt aan de gezondheid, vele malen groter is dan het beperkte gunstige effect op hart- en vaatziekten. En voegt daar als aanbeveling aan toe : "We moeten mensen niet aanmoedigen alcohol te drinken om hun hart te beshermen. Er zijn veel veiliger opties, zoals stoppen met roken, meer bewegen en een gezond en uitgebalanceerd voedingspatroon".

Dingeman Korf