Stichting ANGOB

 

OOK ALCOHOL DRAAGT BIJ AAN OVERGEWICHT

Sinds 1990 is overgewicht in ons land sterk toegenomen. Ook in de andere landen van de Europese Gemeenschap is dit het geval. Bij alle analyses van het probleem, blijft de bijdrage van alcohol nog teveel buiten beeld.

In 1990 had zes procent van de Nederlanders te kampen met ernstig overgewicht. Vorig jaar was dat gestegen naar bijna 11 procent. Daarnaast heeft ongeveer 30 procent van de Nederlanders te kampen met matig overgewicht. In België doet zich hetzelfde voor, 13 procent ernstig overgewicht (obesitas) en tussen de 25 en 30 procent matig overgewicht.

In Nederland is gekozen voor de aanpak van het probleem door middel van een convenant, vrijwillige afspraken tussen Volksgezondheid, ziektekostenverzekeraars en de voedingsindustrie. Uitgangspunt van het convenant is dat het tegengaan van overgewicht "primair een verantwoordelijkheid van de consument is". Daarmee heeft de industrie de eerste slag gewonnen. De verantwoordelijkheid wordt afgeschoven naar de consument. Hij moet worden voorgelicht en dan zelf beslissen. De geschiedenis van de alcoholmatiging bewijst echter dat voorlichtingscampagnes maar heel beperkt effect hebben. De publiciteit en voorlichting over overgewicht, heeft tot nu toe de groei van het probleem niet gestopt.

Europees Commissaris voor gezondheid Kyprianou heeft de industrie opgeroepen om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Een aantal bedrijven heeft daarop eind januari besloten om geen reclame meer te richten op kinderen, en geen "dikmakers" als frisdrank meer te verkopen aan basisscholen, tenzij de schoolleiding daar zelf om vraagt. De bedrijven die hieraan meedoen zijn vooral de grote internationale concerns als Coca Cola, Pepsi Cola, Unilever, enz.

In de lijsten van zaken die men maar beter kan vermijden als men niet dik wil worden, ontbreekt tot nu toe in de meeste gevallen de alcohol. Toch levert alcohol een belangrijke bijdrage aan overgewicht. Alcohol legt de vetstofwisseling tijdelijk stil, verhoogt het vetgehalte in het bloed, en veroorzaakt vetafzetting buiten het systeem van de vetverwerking. Er gaat dus extra vet naar de reserves en naar sommige organen.

De bierbuik is een vanouds bekend verschijnsel. Iedereen kan dus weten dat ook alcohol dik maakt. Zouden de partijen van het convenant soms graag een biertje lusten ?

Dingeman Korf