Stichting ANGOB

 

Gezondheid - Alcohol    -  2  - 

Veel café's in de buurt? Meer kans op zelfmoord (november 2009)
In gebieden waar veel café's gevestigd zijn, wordt vaker zelfmoord gepleegd of een poging tot zelfmoord gedaan, dan in minder caférijke gebieden. Aldus de uitkomst van een Amerikaans onderzoek.
 » lees verder »

Geheelonthouders leven gezonder en langer (juli 2009)
Berichten als zouden matige drinkers langer leven dan geheelonthouders, berusten op onderzoek waarbij de niet-drinkers als één homogene groep worden beschouwd. Wanneer de ex-drinkers en de op voorhand reeds zieke personen buiten beschouwing worden gelaten, blijft er van de conclusies uit dergelijk onderzoek niets over, en blijkt een alcoholvrije leefstijl juist positief uit te werken.
 » lees verder »

Alcohol verstoort goede nachtrust (juli 2009)
In de volksmond heet een drankje voodat men naar bed gaat een slaapmutsje. Alcohol heeft echter ook slaapverstorende eigenschappen.
 » lees verder »

Hersenaantasting groter probleem dan leveraantasting (juli 2009)
Alcohol belemmert het correct functioneren van de hersenen, zowel op de korte als op de lange termijn. Mogelijk is er ook een verband met dementie.
 » lees verder »

Alcoholhoudende energiedrankjes onaanvaardbaar (november 2008)
Het combineren van alcohol met opwekkende stoffen vergroot de directe gevaren van alcoholgebruik. De opwekkende stoffen schakelen het signaal uit van het lichaam dat het wel genoeg is. De combinatie leidt tot zelfbedrog.
 » lees verder »

Alcohol vergroot kans op slokdarmkanker (juli 2008)
Het aantal patiënten met slokdarmkanker is sinds 1989 meer dan verdubbeld. Die toename komt niet onverwacht. De stijging van het alcoholgebruik in de afgelopen veertig jaar moest hier wel toe leiden. Dat wisten wij al zeker 25 jaar.
 » lees verder »

Alcohol tijdens zwangerschap verhoogt kans op autisme (mei 2008)
Brits onderzoek heeft aangetoond dat kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap alcohol zijn blijven gebruiken, een verhoogde kans op autisme lopen. Volgens onderzoeker Mukherjee is hersenbeschadiging tijdens de zwangerschap de oorzaak.
 » lees verder »

Alcohol vóór operatie vertraagt herstel erna (maart 2008)
Recent onderzoek in Illinois en Berlijn heeft aangetoond dat ook matig alcoholgebruik voorafgaand aan een operatie, het herstel kan vertragen. Een eerdere soortgelijke conclusie (1999) wordt hiermee nader onderbouwd.
 » lees verder »

Alcohol de gevaarlijkste drug (jan. 2008)
Het Britse ministerie van volksgezondheid heeft vorig jaar de ranglijst van de drugs herzien. Alcohol is daarbij in de gevaarlijkste categorie terecht gekomen.
 » lees verder »

Nogmaals: alcohol en borstkanker (november 2007)
De verschillende soorten drank vergroten volgens recent Amerikaans onderzoek, de kans op borstkanker in gelijke mate. Heineken trekt zich van die wetenschap niets aan.
 » lees verder »

Alcohol belangrijkste oorzaak van vroegtijdige sterfte (mei 2007)
Lang niet iedereen sterft van ouderdom. Alcohol, ongevallen, overgewicht en tabak zijn de oorzaak van veel voortijdige sterfte.
 » lees verder »

Snel nog even afslanken vóór de zomer (mei 2007)
Het simpele advies om de dikmaker alcohol zoveel mogelijk uit het consumptiepatroon te schrappen, ontbreekt opvallend vaak in verstrekte adviezen.
 » lees verder »

Ook motorische ontwikkeling kleuters gestoord door alcohol
tijdens de zwangerschap (maart 2007)

Publicaties over het effect van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap, hebben tot nu toe vooral gehandeld over aangeboren afwijkingen. Onlangs verscheen een publicatie over schade die pas later duidelijk wordt.
 » lees verder »

Druivensap beschermt tegen hartziekten (GO 2007-03)
Positief effect op hart en bloedvaten komt van druivenflavono?den, niet van alcohol.
 » lees verder »

Alcohol ongeschikt voor preventie ouderdomsdiabetes (GO 2007-03)
De alvleesklier (pancreas) is een van de eerste organen die door alcohol worden aangetast. Bruikbaarheid van alcohol ter preventie van ouderdomsdiabetes was dus op voorhand al onwaarschijnlijk.
 » lees verder »

Resveratrool niet in alle rode wijn (nov. 2006)
Flavonoïden werken beschermend op hart en bloedvaten. Eén van die flavonoïden is resveratrool, dat in rode wijn en rode druivensap voorkomt. Echter niet in alle rode wijn!
 » lees verder »

Hoe jonger begonnen, hoe kwalijker gevolgen (sep. 2006)
Recent onderzoek heeft een nadere detaillering gegeven van het verband tussen de leeftijd waarop iemand begint met regelmatig alcoholgebruik, en de gevolgen later in het leven. Ook dit onderzoek (Hingson, 2006) wijst er op, evenals dat van Grant (1998), dat het risico pas minimaal wordt wanneer pas rond de leeftijd van 21-22 jaar begonnen wordt met regelmatig alcoholgebruik.
 » lees verder »

Bij zwangerschap weinig alcohol al slecht voor IQ van kind
(sep. 2006)

Het drinken van minder dan één glas alcohol per dag (2 tot 6 glazen per week) tijdens de zwangerschap, heeft al een negatief effect op het latere IQ van de baby.
 » lees verder »

Energiedrankjes camoufleren effect van alcohol (mei 2006)
Energiedrankjes verdrijven het gevoel van vermoeidheid. Maar zij verdrijven ook het gevoel van beneveling. Men voelt zich dus minder dronken dan men in werkelijkheid is.
 » lees verder »

Ook alcohol draagt bij aan overgewicht (mei 2006)
Overgewicht is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid geworden. Bij analyses van het probleem, blijft de bijdrage van alcohol hieraan nog teveel buiten beeld.
 » lees verder »

Steeds meer hersenaantasting door alcohol (maart 2006)
wie in zijn jeugd teveel drinkt, loopt een grote kans om daar de rest van zijn leven last van te blijven houden. Het huidige excessieve alcoholgebruik door jongeren, zal ons over enkele jaren confronteren met een vloedgolf van gestoorde persoonlijkheden.
 » lees verder »

Gezondheid niet gebaat bij matig alcoholgebruik (jan. 2006)
De voordelen van matig alcoholgebruik voor de gezondheid zijn kleiner dan de nadelen ervan. Aldus de uitkomst van onderzoek aan de universiteit van Auckland.
 » lees verder »


Vrouwelijke hersenen gevoeliger voor alcohol dan mannelijke
(juli 2005)

Vrouwen worden sneller dronken dan mannen. Van oudsher is dit geweten aan een lager lichaamsgewicht en een hoger vetpercentage in het lichaam. Recent onderzoek in Mannheim heeft aangetoond dat daarnaast vrouwelijke hersenen gevoeliger zijn voor verstoring door alcohol dan mannelijke hersenen.
 » lees verder »

Kans op borstkanker kleiner bij onthouding van alcohol (mei 2005)
Dagelijkse consumptie van één glas alcoholhoudende drank, vergroot bij vrouwen de kans op borstkanker met 7 tot 9 procent. Alcoholgebruik door vrouwen veroorzaakt in Nederland naar schatting jaarlijks 700-740 gevallen van borstkanker.
 » lees verder »

Alcoholvrij slankt beter af (mei 2005)
Alcohol maakt dik, en bier in het bijzonder. Als hier geen aandacht op wordt gevestigd in campagnes tegen overgewicht, verliezen die campagnes aan geloofwaardigheid.
 » lees verder »

Alcohol bij zwangerschap opnieuw bekeken (maart 2005)
De Gezondheidsraad adviseert : geen alcohol bij conceptie, zwangerschap en lactatie. Er valt geen veilige ondergrens aan te geven, waar beneden alcohol geen effect heeft op de baby of op het verloop van de zwangerschap.
 » lees verder »

Geheelonthouding is nog zo gek niet (maart 2005)
Alcohol is net zo schadelijk voor de gezondheid als roken. Aldus een internationaal team van onderzoekers. Naast voortijdige sterfte door een heel scala van ziekten, veroorzaakt alcohol ook veel aantasting van de geestelijke gezondheid.
 » lees verder »

Alcoholvrij bier goed voor hart en bloedvaten (juli 2004)
De gunstige effecten van bier op hart en bloedvaten, worden ook vertoond door alcoholvrij bier. Daarnaast vermindert alcoholvrij bier de kans op trombose.
 » lees verder »

Ook damp van alcohol kan kater veroorzaken (mei 2004)
Tenminste vier factoren leveren een bijdrage bij het ontstaan van een kater. Drie daarvan treden ook op wanneer de alcohol in dampvorm wordt genoten. Pogingen om alcohol en kater van elkaar te scheiden, zijn daarom bij voorbaat tot mislukken gedoemd.
 » lees verder »

Alcohol ook slecht voor darmen (januari 2004)
Regelmatig alcoholgebruik geeft bij mannen een aanzienlijke verhoging van de kans op kanker van de dikke darm. Aldus de uitkomst van een Japans onderzoek.
 » lees verder »

Pil tegen de kater gaat dronkenschap niet tegen (januari 2004)
De regelmatig opduikende pil tegen de kater, is een vorm van kwakzalverij gericht op forse drinkers. Omdat die pillen vaak met veel water ingenomen moeten worden, verminderen zij de dorst. Daardoor wordt er minder alcohol gedronken en is de kater dus minder. Water drinken zonder die, vaak dure pil werkt net even goed tegen de dorst.
 » lees verder »

Gezond alcohol drinken bestaat niet (dec. 2003)
Onderzoek aan de Nijmeegse universiteit heeft de mythe van de positieve effecten van matig alcoholgebruik ontkracht. Aldus onderzoeker Peter Anderson, die oktober 2003 op zijn onderzoek promoveerde aan die universiteit.
 » lees verder »

Botten ook sterk zonder alcohol (november 2002)
Vorige maand verschenen koppen in de kranten als zou een pilsje per dag goed zijn voor de sterkte van de botten. Een team van onderzoekers van het Kings College (Engeland) en van de Harvard universiteit (VS) had ontdekt dat bier één van de beste leveranciers van silicium is. Dat mineraal is van groot belang voor de sterkte van botten.
 » lees verder »

Thee tegen hart- en vaatziekten (september 2002)
De rode wijn, die zo vaak wordt aanbevolen om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen, kan dus zonder problemen vervangen worden door de veiligere drank thee.
 » lees verder »

Korsakovpatienten verdubbeld (juli 2002)
De afgelopen tien jaar is het aantal lijders aan de ziekte van Korsakov (in de volksmond ook wel alcoholische dementie genoemd) in ons land verdubbeld. Ook worden er steeds meer jongeren met deze ziekte gesignaleerd.   
 » lees verder »

Sociaal drinken (juli 2002)
Wat vandaag de dag "sociaal drinken" heet, zou eigenlijk "sociaal geaccepteerd overmatig drinken" moeten heten. De sociale acceptatie van alcoholgebruik is te ver doorgeschoten. Daardoor zijn veel mensen zich niet bewust van het feit dat zij door hun drinkgedrag hun gezondheid benadelen.
 » lees verder »

Jicht en nierstenen (mei 2002)
Jicht is van oudsher beschouwd als een gevolg van het eten van veel vlees. De afgelopen kwart eeuw heeft gedetailleerd onderzoek naar de stofwisselingseffecten van alcohol, gaandeweg duidelijk gemaakt dat fors alcoholgebruik de kans op jicht (en op nierstenen) aanzienlijk doet toenemen.
 » lees verder »

Genieten goed voor de gezondheid? (mei 2002)
Genieten op zijn tijd, is goed voor een mens. Genieten bevordert de geestelijke gezondheid. Indirect kan genieten zelfs de lichamelijke gezondheid ten goede komen. Maar wanneer het genieten gebeurt met behulp van genotmiddelen, kan het de gezondheid ook schaden.
De oude Romeinen wisten al dat lichamelijke en geestelijke gezondheid met elkaar samenhangen.
 » lees verder »

Dronkenschap slecht voor het hart (mei 2002)
Het sprookje dat matig alcoholgebruik goed voor hart en bloedvaten zou zijn, is zo langzamerhand wijd verbreid geraakt. Fors alcoholgebruik is er juist slecht voor. En recent onderzoek heeft aangetoond dat dronkenschap trombose kan veroorzaken.
 » lees verder »

Werking van rode wijn verder ontrafeld (maart 2002)
Berichten als zou rode wijn goed voor hart en bloedvaten zijn, blijken telkens weer te herleiden tot stoffen afkomstig uit de druif, die dus ook in druiven en druivensap aanwezig zijn. Recentelijk werd een gunstig effect van polyfenolen ontdekt.
 » lees verder »

Sport geeft géén blijvende bescherming (maart 2002)
Beoefenaars van sport, leven in het algemeen gezond. Zo gebruiken zij in het algemeen minder alcohol, cannabis en tabak dan niet sporters. Als zij stoppen met sport, loopt hun consumptie daarvan snel op. 
 » lees verder »

'Gunstig' effect alcohol ook op andere wijze te bereiken (maart 2002)
Alcohol zou beschermen tegen hart- en vaatziekten doordat het de "goede cholesterol" (HDL-cholesterol) sterk doet toenemen, waardoor de "slechte cholesterol" (LDL-cholesterol) zou afnemen. Niet vermeld werd tegen welke prijs aan negatieve effecten, dit positieve effect verkregen zou moeten worden.
 » lees verder »

Bier is meer dan alcohol (januari 2002)
Volgens de publicaties van november jongstleden, zou de alcohol uit bier net even veel gezondheidsbescherming leveren als de alcohol uit wijn. Jammer voor de bierbrouwers, maar van de gunstige werking van rode wijn is al jarenlang bekend dat hij veroorzaakt wordt door de flavonoïden in die wijn, en niet door de alcohol.
 » lees verder »

Mixdrankjes tasten gebit aan (januari 2002)
Wetenschappers en tandartsen maken zich zorgen over de werking van de populaire mixdrankjes en breezers op het gebit. Door de combinatie van zoet en zuur kunnen zij het glazuur van tanden en kiezen aantasten.
 » lees verder »

Niet de drank maar de drinkers! (november 2001)
Matige gebruikers van wijn, hebben gemiddeld een gezonder hart en gezondere bloedvaten dan matige gebruikers van bier.
 » lees verder »

Alcohol bij hitte extra gevaarlijk (juli 2001)
Dorst is een signaal dat het lichaam water nodig heeft. Het is een signaal dat er iets gedronken moet worden, omdat anders “uitdroging” dreigt. En het enige dat het lichaam echt nodig heeft om uitdroging te voorkomen, is water. Niets anders. Al het andere is overbodige franje, soms zelfs schadelijke franje.
 » lees verder »

Stress door alcohol (juli 2001)
Ook bij stress geldt dat alcohol niet de toverdrank is die het probleem oplost, maar een camouflagemiddel dat het probleem de kans geeft in het verborgene te groeien. 
 » lees verder »

Alcohol doodt jaarlijks 55.000 jonge mensen (mei 2001)
In Europa speelt alcohol een rol bij één van elke vier sterfgevallen van mannen in de leeftijd van 15-29 jaar. Daarmee is alcohol voor hen de belangrijkste doodsoorzaak.
 » lees verder »

Alcohol uit drank (maart 2001)
Australische wetenschappers hebben onlangs gepleit voor toevoeging van vitamine B-1 aan alcoholhoudende dranken. Hersenbeschadiging door alcohol zou daarmee worden tegengegaan.
 » lees verder »

Pro-alcohol offensief? (januari 2001)
Het afgelopen jaar is de alcohol veel in het nieuws geweest. Aan de ene kant was er de discussie rond de herziening van de drank- en horecawet, rond de plannen van Volksgezondheid en rond de verlaging van de alcoholgrens in het verkeer. Aan de andere kant zagen wij in de pers een opvallend groot aantal pro-alcohol berichten. Toeval? 
 » lees verder »