Stichting ANGOB

 

Kamer wil meer alcoholpoliklinieken voor jongeren

Eerste alcoholdode beneden 18 jaar nog slechts kwestie van tijd

Nederlandse jongeren drinken steeds jonger steeds meer. Het aantal ziekenhuisopnamen wegens alcoholvergiftiging beneden de leeftijd van 25 jaar neemt verontrustend toe. De Tweede Kamer wil een landelijk netwerk van alcoholpoliklinieken voor jongeren.

Tot 2003 zag kinderarts Van der Lely van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, slechts één of twee keer per jaar een kind beneden de 16 jaar met alcoholvergiftiging. In 2004 waren het er vier, in 2005 acht. Zijn collega Den Ouden uit Spijkenisse had een vergelijkbare ontwikkeling gesignaleerd. Reden voor Van der Lely om samen met kinderpsycholoog De Visser een polikliniek voor kinderen met een alcoholprobleem te starten in het Reinier de Graaf Gasthuis.

In 2006 werden in totaal circa 1800 personen wegens alcohol-vergiftiging in een ziekenhuis behandeld. Van hen waren er 600 jonger dan 20 jaar, dus in de leeftijd waar de schade het grootst is. Van die 600 vielen er 100 in de leeftijdsgroep van 10 tot 15 jaar en 500 in de leeftijdsgroep van 16 tot 20 jaar. In 2007 startte de formele registratie van jongeren met alcoholvergiftiging beneden 18 jaar. Tot 23 november werden er over het gehele land 240 geteld, in Delft alleen al 22. Aldus Van der Lely in een uitzending van Zembla op 25 november.

In genoemde uitzending was ook een meisje te zien dat een alcohol-coma overleefd had. Aan haar manier van praten was duidelijk te merken dat zij niet meer in staat zou zijn om terug te gaan naar haar VWO-opleiding. Haar IQ had zichtbaar zwaar te lijden gehad. En haar moeder had kennelijk niets geleerd van het incident, want die verklaarde doodleuk dat haar dochter nu wel weer in staat was om af en toe een enkel glaasje te drinken. Je zou haast denken dat die moeder in haar jeugd haar intelligentie ook op een lager pitje had gezet met behulp van alcohol.

Kinderen met een zuipcoma worden bewusteloos en vaak behoorlijk onderkoeld het ziekenhuis binnengebracht. Van der Lely verklaarde dat bij vorst deze winter de eerste alcoholdode onder de 18 jaar zeker zal vallen. Degenen die het overleven hebben vrijwel altijd hersenbeschadiging opgelopen. Van de Lely heeft zelf al meerdere gevallen meegemaakt dat kinderen die op het gymnasium of VWO zaten, na een alcoholcoma nog maar net mee konden komen op VMBO-niveau.

Inmiddels zijn er vergevorderde plannen om ook in Zuidoost Brabant een polikliniek voor kinderen met alcoholvergiftiging te stichten. Ook elders in het land is er discussie hierover. Van der Lely wil een landelijk netwerk. In de Tweede Kamer bleek op 6 december een meerderheid te bestaan voor het opzetten van een landelijk netwerk van alcohol-poliklinieken voor jongeren. Minister Klink van Volksgezondheid reageerde vooralsnog terughoudend.
In het licht van het voorgaande zijn de reacties van de supermarkten en de Stiva ronduit cynisch te noemen. Zij gaan zich nu plotseling inzetten voor een betere handhaving van de leeftijdsgrens van 16 jaar. In het verleden hebben zij daar niets aan gedaan. Nu het de spuigaten uitloopt, gaan zij zich ineens inzetten voor handhaving van een verouderde leeftijdsgrens. Duidelijk slechts een poging om hun blazoen schoon te wassen.

Kinderartsen, hersenspecialisten en ontwikkelingspsychologen zijn het erover eens dat de leeftijdsgrens voor regelmatig alcoholgebruik bij 21 à 22 jaar zou moeten liggen. Pas dan zijn de hersenen volledig ontwikkeld. Farmacologisch gezien blijft alcohol dezelfde werking vertonen in welke vermomming hij ook wordt genoten. Er is in dat opzicht geen enkel verschil tussen zwak-alcoholhoudende drank (bier en wijn, met een leeftijdsgrens van 16 jaar) en sterke drank (met een leeftijdsgrens van 18 jaar).
Een gelijktrekken van de twee leeftijdsgrenzen tot een leeftijd van tenminste 18 jaar, moet dan ook op den duur verwacht worden. Diverse Europese landen kennen al één grens bij 18 jaar. Stiva en CBL doen slechts aan vertragingstaktiek. Een verwerpelijke zaak gezien de ernst van het probleem. Volksgezondheid, pak de zaak nu meteen goed aan !

Dingeman Korf