Stichting ANGOB

 

ALCOHOLGEBRUIK OOK NA LANGE TIJD NOG AAN TE TONEN

Met een combinatie van metingen is het mogelijk om iemands alcoholgebruik ook geruime tijd later nog aan te tonen. Deze combinatie van metingen is ontwikkeld door een team onder leiding van prof. dr. F.M. Wurst van het Psychiatrisch Universiteits Ziekenhuis in Basel (Zw). Gemeten worden afbraakproducten van alcohol in het bloed, de urine en het haar.

Ons lichaam heeeft gemiddeld vijf à zes kwartier nodig om de alcohol uit één alcoholhou-dende consumptie volledig af te breken. Menigeen heeft tot zijn schade moeten ondervinden dat na een avondje doorzakken, een nachtrust van een uur of zeven onvoldoende was om alle alcohol kwijt te raken.

Maar ook als de alcohol zelf al helemaal verdwenen is, valt het alcoholgebruik nog aan te tonen. Restanten van afbraakproducten van alcohol blijven nog lang op diverse plaatsen in het lichaam aantoonbaar. En ook de enzymen die het lichaam heeft aangemaakt om de alcohol de baas te worden, blijven nog lang aantoonbaar.

Eén van de door Wurst ontwikkelde metingen lijkt van belang te kunnen worden bij de be-wijsvoering tegen doorrijders bij een ongeval. Als die doorrijders pas na één of enkele dagen wer-den opgespoord, gingen zij wat alcoholgebruik betreft tot nu toe vrijuit. Met de nieuwe methode kan ook na vijf à zes dagen alcoholgebruik nog worden aangetoond. Bij de afbraak van alcohol ontstaat namelijk ethyl glucuronide (EtG). Na vijf dagen is die stof nog in bloed en urine van de drinker aantoonbaar.
Een tweede test is bruikbaar voor het opsporen van probleemdrinkers.

Bij regelmatig alco-holgebruik vormt het lichaam phosphatidyl ethanol. Die stof wordt minder snel gevormd, maar blijft veel langer aanwezig in het bloed dan EtG. Eén enkele keer acht pilsjes op een avond, valt er niet mee aan te tonen. Maar dagelijks vier of vijf drankjes gedurende enkele weken, laat sporen na die drie weken nadat men gestopt is, nog aantoonbaar zijn.
Op tal van posten in de maatschappij, vormen probleemdrinkers een groot risico (piloten, luchtverkeersleiders, scheepskapiteins, chirurgen, enz). Voor werkgevers en verzekeraars is het van belang om fors alcoholgebruik gedurende een aaneengesloten periode, ook weken later nog te kunnen
ontdekken.

Een derde test is bruikbaar om het "droog" blijven van behandelde alcoholisten te kunnen controleren. Bij het afbreken van alcohol, maakt het lichaam vetzure ethyl-esters aan. Die ver-schijnen allereerst in het bloed, maar worden uiteindelijk voor een deel opgeslagen in het haar. Daar vallen zij na 8 tot 10 maanden nog aan te tonen. Iemand die ten onrechte beweert al een halfjaar geen druppel alcohol meer te hebben gedronken, valt bij deze test door de mand. In de Verenigde Staten wil men met deze test solliciterende ex-alcoholisten controleren op betrouw-baarheid.

De wetenschap ontwikkelt steeds meer testen om leugenaars te ontmaskeren. De vraag is alleen of mensen zich daardoor verstandiger zullen gaan gedragen.

Dingeman Korf