Stichting ANGOB

 

Alcoholcoma is als klap met honkbalknuppel op je hoofd
ZIEKENHUISOPNAMEN COMAZUIPERS 37% TOEGENOMEN IN 2010

Het aantal ziekenhuisopnamen van jongeren met een alcoholvergiftiging is in 2010 met een verontrustende 37 procent toegenomen ten opzichte van 2009. Aan de stijgende trend lijkt vooralsnog geen einde te komen. Het is duidelijk dat het beleid geen effect heeft.

Vorig jaar werden 684 jongeren beneden de 18 jaar met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis opgenomen. In 2009 waren dat er precies 500 geweest en in 2008 "slechts" 337.
In twee jaar tijd is het aantal ziekenhuisopnamen van comazuipers dus meer dan verdubbeld!
Genoemde aantallen betreffen uitsluitend de opnames in het ziekenhuis. Deze worden geregistreerd door het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK). Alcoholvergiftigingen die door de huisarts of door de afdeling eerste hulp van het ziekenhuis zonder opname worden afgehandeld, blijven buiten de registratie.
De opgenomen jongeren vormen naar schoolniveau een doorsnede van de Nederlandse jeugd: ruim 40% volgt VMBO-onderwijs, bijna een kwart HAVO en iets minder dan 20% VWO.

Jongeren blijken nog steeds beneden de leeftijdsgrens alcohol te kunnen bemachtigen. Ongeveer éénderde van hen kocht de drank zelf, in de supermarkt of in de horeca. Ruim 40 procent kwam via vrienden aan drank. De overigen op verschillende manieren, waaronder ook meenemen uit de ouderlijke koelkast.

Een jaar na ontslag uit het ziekenhuis, blijken de schoolprestaties van de comazuipers drastisch achteruitgegaan te zijn. Zittenblijven is nog het minst ernstig, zeer velen moeten overgaan op een lager schoolniveau. Sommigen zelfs twee niveaus lager. Zij hebben hun kans op een goede opleiding en een goede carrière letterlijk kapot gezopen.
Niet alleen naar (aanvankelijk) schoolniveau, ook in ander opzicht blijken de comazuipers een doorsnede van de Nederlandse jeugd te zijn: het aantal meisjes is vrijwel gelijk aan het aantal jongens. Zij zijn gemiddeld 3 uur buiten bewustzijn, maar er zijn uitschieters, in één geval zelfs tot 48 uur. Eén op de tien comazuipers belandt op de intensive care.

De leeftijd van de comazuipers ligt gemiddeld op15,6 jaar. De meerderheid van de comazuipers is 15, 16 of 17 jaar. Het totale aantal van de 16- en 17-jarigen overtreft het totale aantal beneden de zestien.
Uit dat laatste valt te concluderen dat beter handhaven van de bestaande leeftijdsgrenzen, slechts betrekking zou hebben op een beperkt deel van de comazuipers. Als men het comazuipen over zijn volle breedte wil tegengaan, dan ontkomt men niet aan een verhoging van de leeftijdsgrens voor bier en wijn.
Naast het toxicologische argument dat alcohol alcohol blijft in welke drank hij ook wordt genoten, is er dus ook het sociaal-statistische argument dat comazuipen niet ophoudt na het passeren van de grens van 16 jaar. De leeftijdsgrens voor zwak-alcohohoudende drank moet gewoon dezelfde zijn als die voor sterke drank. Dus (minstens)18 jaar voor alle drank.