Stichting ANGOB

 

ALCOHOLBRANCHE VERDRAAIDE WETENSCHAPPELIJK BEWIJS

In haar verweerschriften tegen de plannen van de Schotse deelregering voor de invoering van minimumprijzen, heeft de alcoholbranche wetenschappelijk bewijsmateriaal verdraaid. Aldus de conclusies van een universitair onderzoeksteam onder leiding van dr. Jim McCambridge.

Het team onderzocht de 27 bijdragen van de alcoholbranche aan de inspraakronde over het alcoholbeleid die de Schotse deelregering organiseerde. Die inspraak had betrekking op beleidsvoorstellen van de regering gericht tegen onverantwoordelijke promotie-acties voor alcohol en voor de introductie van een stelsel van minimumprijzen.

De conclusies van het team waren dat in de bijdragen van de alcoholbranche wetenschappelijke feiten werden verdraaid, door de regering aangedragen bewijsmateriaal ten onrechte als zwak werd betiteld, door henzelf aangedragen bewijzen ten onrechte als sterk werden betiteld, en diverse geheel ongegronde beweringen werden gedaan.

Het team van McCambridge constateerde dat er internationaal gezien een brede overeenstemming is over de meest effectieve maatregelen om alcoholproblemen tegen te gaan. Dat zijn verhoging van de prijs, vermindering van de verkrijgbaarheid en beperken van marketing activiteiten.

De alcoholbranche probeerde twijfel te zaaien aan de juistheid van die maatregelen. Zij beweerde dat er nauwelijks bewijs was voor het effect van de prijs op de consumptie. Verder zou de aanpak die de Schotse regering voorstond, in onderzoeken als twijfelachtig uit de bus zijn gekomen.

Daarnaast beweerden brancheorganisaties zonder enige vorm van bewijs dat de zwarte handel zou toenemen als gevolg van de minimumprijzen. En eveneens zonder enige vorm van bewijs dat vermindering van de verkrijgbaarheid alcohol begeerlijker zou maken voor kinderen (de "verboden vrucht" hypothese).