Stichting ANGOB

 

Zwitsers onderzoek wijst uit :
INDRINKEN MAAKT UITGAAN NIET GOEDKOPER

Jongeren die indrinken voor het uitgaan, voeren vaak als argument de hoge prijzen in de horeca aan. Door van te voren in te drinken, zeggen zij goedkoper uit te zijn. Recent Zwitsers onderzoek wijst echter uit dat zij helemaal niet goedkoper uit zijn.

Een onderzoeksteam van Sucht Schweiz heeft het verloop van de alcoholconsumptie gedurende een avondje uitgaan in beeld gebracht. Genoteerd werd hoeveel, waar en omstreeks welk tijdstip er gedronken werd. Bij het onderzoek werd het consumptiegedrag van 1.441 proefpersonen gedurende een avondje uitgaan geregistreerd. De leeftijd van de proefpersonen lag tussen de 20 en 26 jaar. Eénderde van hen dronk in voorafgaand aan het uitgaan.

Geld sparen door alvast wat te drinken voordat men uitgaat, is een veelgenoemd argument. Volgens het Zwitserse onderzoek leidt dat indrinken er echter niet toe dat in het verdere verloop van de avond minder gedronken wordt. Er werd juist meer gedronken. Degenen die niet indronken, kwamen gemiddeld op een consumptie van 4,2 glazen op een avond. De indrinkers consumeerden gemiddeld 7,1 glazen. Het indrinken vergroot de consumptie, en daardoor de kans op gewelddadigheden, vandalisme en alcoholvergiftiging.

Het verschil in consumptie maakt duidelijk dat geld besparen niet de belangrijkste reden is om in te drinken. Andere argumenten, zoals "alvast in de stemming komen" zijn waarschijnlijk belangrijker.
Een andere belangrijke constatering uit het onderzoek, was het feit dat er meer gedronken werd wanneer er meer bars of disco's bezocht werden. Alsof de uitgaanders onbewust de teller weer op nul stelden wanneer zij in een andere gelegenheid aankwamen.

Uit dit laatste feit trekt Sucht Schweiz de conclusie dat sommige excessen tegengegaan kunnen wordt wanneer portiers kritischer kijken wanneer zij nieuwe gasten binnen krijgen. Wanneer zij halfdronken personen binnen laten, is dat vragen om moeilijkheden.

Verder vraagt Sucht Schweiz van de overheid een verbod op de avondverkoop van alcoholica door de detailhandel. Een deel van het indrinken vindt plaats op basis van onderweg spontaan gekochte drank. Een verbod op de avondverkoop gaat dat effectief tegen.