Stichting ANGOB

 

ARTSEN SPOEDEISENDE HULP ZIJN DRONKEN PATIËNTEN ZAT

Midden april luidde het Amsterdamse Onze-Lieve-Vrouwen Gasthuis de noodklok over de overlast door beschonken personen op de spoedeisende hulp (SEH-afdeling). Zeker tweederde van de patiënten die op een vrijdag- of zaterdagavond bij de SEH-afdeling binnenkomt, heeft te diep in het glaasje gekeken. Sommigen schelden, spugen, dreigen en gooien met spullen.

De hulpverleners op de SEH zien pieken van dronken patiënten in de vrijdagavond na uitgelopen vrijdagmiddagborrels op kantoor, in de vroege zaterdagochtend na sluitingstijd van de cafés, en in de vroege zondagochtend. De meesten van de overlastgevers zijn tussen de 20 en 40 jaar oud, en had een ongeluk bij het fietsen.
De overlast die zij veroorzaken is groot. Ze zijn vervelend en onrustig. Ze hebben heel vaak geen zin om te wachten tot zij behandeld kunnen worden. Ze eisen spoedbehandeling en worden agressief. Gewone spoedgevallen en personeel worden daarvan de dupe.
De noodkreet van het OLVG kreeg een week later ondersteuning in een persbericht van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). Die vereniging stelt dat alcohol moeilijker verkrijgbaar en flink duurder moet worden. Ook moet er op de flessen en blikjes een waarschuwing komen over het gevaar voor de gezondheid, net als bij sigaretten. En de overheid moet meer doen aan voorlichting over de gevaren van alcohol.
Voorzitter C. van den Brand van de NVSHA geeft als toelichting : "Drank moet door de maatschappij veel minder normaal gevonden worden. Bij roken is dat door de vele campagnes veranderd, zeker als er kinderen bij zijn. Dat moet ook bij alcohol gebeuren. Hier ligt mede een taak voor de overheid".

De noodkreet van het OLVG en de ondersteuning daarvan door de NVSHA, leidden ook tot kamervragen aan staatssecretaris Van Rijn van volksgezondheid. Die vindt het een goede zaak dat de NVSHA aan de bel heeft getrokken. Inmiddels is er overleg geweest tussen de ministeries van VWS en V&J en de voorzitter van de NVSHA.
Uit het antwoord van de staatssecretaris blijkt dat de handhaving van het voor de horeca geldende verbod op doorschenken aan personen onder de invloed, lastig te handhaven is. Ons inziens lost dat verbod de problemen op de SEH-afdelingen ook niet volledig op, want het voorkomt niet dat mensen dronken worden. Aangeschoten personen buiten de deur zetten, en verplicht blazen om ergens nog naar binnen te mogen, zouden de problemen meer verkleinen.
Over de concrete suggesties van de NVSHA doet de staatssecretaris geen inhoudelijke uitspraak. Hij meldt slechts dat hij ze mee zal nemen naar de evaluatie van de DHW. Wel geeft hij aan dat er hard moet worden opgetreden tegen de overlastgevers op de SEH's. De schade die zij veroorzaken moet bij hen in rekening gebracht worden.
Ons inziens is het goed dat er eindelijk verzet komt tegen de drankoverlast in ons land. Hopelijk zullen ambulancepersoneel en brandweer om maar twee voorbeelden te noemen, zich ook achter de oproep van de NVSHA scharen.

Dingeman Korf