terug

Aantal bekeuringen voor drinken op straat stijgt razendsnel

Sinds het jaar 2000 is er een explosieve toename van het aantal bekeuringen wegens het op straat drinken van alcohol waar dit verboden is. Dit komt vooral doordat steeds meer gemeenten ter bestrijding van overlast, geweld en vandalisme alcoholvrije zones instellen.

In 2000 deelde de politie nog slechts 4860 boetes uit wegens het drinken van alcohol in straten of winkelcentra waar dit bij gemeentelijk besluit verboden was. Sindsdien kwamen daar ieder jaar zo’n 4000 bekeuringen bij. In 2003 kregen 16.847 mensen een boete wegens overtreding van een straatverbod voor alcohol.

In de eerste zes maanden van dit jaar heeft het aantal bekeuringen al de tienduizend over-schreden (10.469 om precies te zijn). Verwacht mag daarom worden dat dit jaar het aantal van 20.000 bereikt zal worden. Overigens behoeft de politie de handeling van het drinken niet als zodanig te constateren. Ook het bij zich hebben van een geopende verpakking of een ingeschonken glas, is al voldoende voor een bekeuring.

Overlast door vakantievierende en fors drinkende jongeren, was in een ver verleden de aanleiding tot de eerste straatverboden voor alcoholgebruik. Dat was in Renesse en Valkenburg. In de tweede helft van de negentiger jaren, gaf een aantal gewelddadige incidenten aanleiding tot het instellen van een aantal nieuwe straatverboden. Zo was in Leeuwarden de tragische dood van Meindert Tjoelker in 1997 reden voor een alcoholverbod. Ook de invoering van de vernieuwde Drank- en Horecawet op 1 november 2000, lijkt een aantal gemeenten geïnspireerd te hebben tot het instellen van alcoholvrije zones.

Door dit alles neemt het aantal gemeenten dat openlijk alcoholgebruik op bepaalde locaties verbiedt, steeds meer toe. Invoering van het verbod vindt soms plaats op verzoek van de politie, soms op verzoek van plaatselijke winkeliers. Openbare geweldpleging is voor meer dan de helft van de gevallen een gevolg van alcoholgebruik, vandalisme zelfs voor meer dan tweederde van het aantal gevallen. Een drinkverbod voor de straat neemt niet alleen veel overlast weg, maar kan ook bijdragen tot een vermindering van genoemde delicten.

Meestal gelden de alcoholverboden in uitgaansgebieden, winkelcentra en andere geconstateerde hangplekken voor jongeren en verslaafden. Ook sommige toeristische trekpleisters, zoals de boulevard in Scheveningen zijn “drooggelegd”. Overigens geldt de drooglegging alleen voor de straat, niet voor de terrassen. De mensen op de terrasjes mogen drinken wat zij willen. Wie daarbuiten drinkt, riskeert echter de standaardboete van € 45,- Een simpele rekensom leert dan dat de diverse straatverboden voor alcohol, Nederland een bruto bedrag van € 0,9 miljoen opleveren.

Alcoholvrije zones zijn het eerst ingesteld in diverse toeristencentra en in de grotere steden. Inmiddels heeft de trend ook de kleinere plaatsen bereikt. Zo kennen nu ook plaatsen als Dronten, Meppel en Oss straatverboden voor alcoholgebruik.

Dingeman Korf