terug

Alcohol belangrijkste oorzaak verlies rijbewijs

Bijna tienduizend mensen raakten vorig jaar hun rijbewijs kwijt. Dat was een toename van 34 procent ten opzichte van 2007. Alcohol leverde het grootste aandeel, ruim 47% van de gevallen was een direct gevolg van alcoholproblemen bij de bestuurder.

In totaal meldde vorig jaar de politie bij het CBR 21.643 gevallen van inname van het rijbewijs. Daarvan moesten 8.327 personen een nader onderzoek ondergaan. Voor een aanzienlijk deel (ruim 5.500 personen) betrof dit een psychiatrisch onderzoek naar eventuele verslaving aan alcohol. Bijna 2.200 personen moesten een medisch onderzoek ondergaan naar de ernst van lichamelijke mankementen die hen ongeschikt zouden kunnen maken voor deelname aan het verkeer. Zo’n 600 personen moesten een onderzoek naar hun rijvaardigheid ondergaan. Van die 600 werd in maar liefst 580 gevallen het rijbewijs ongeldig verklaard.

Bij 11.095 van de gevallen van inname van het rijbewijs, was nader onderzoek overbodig. Deze bestuurders kregen een maatregel of een cursus opgelegd. Dat was in 10.825 gevallen de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA). In de overige gevallen betrof het de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) of de lichte EMA voor beginnende bestuurders (tussen 0,2 en 0,5 promille bloedalcoholgehalte). Deze “educatieve maatregelen” zijn verplichte cursussen en moeten door de deelnemer zelf betaald worden. Weigeren deel te nemen leidt tot ongeldig verklaring van het rijbewijs.

In 2008 werden 9.458 rijbewijzen ongeldig verklaard. In 2007 gebeurde dat nog slechts 7.078 maal. In de jaren daarvoor schommelde het aantal gevallen rond de 7.000 (in 2006 en 2004 iets er onder, in 2005 iets er boven). Het jaar 2008 vertoont dus een forse uitschieter naar boven, maar liefst bijna 34 procent !

Alcoholproblemen vormden de meest voorkomende oorzaak van verlies van het rijbewijs. Na psychiatrisch onderzoek werd vorig jaar van 4.466 personen het rijbewijs ongeldig verklaard. Dat betrof dus ruim 47 procent van alle gevallen van verlies van het rijbewijs ! In 2007 waren het 3.660 gevallen geweest, maar in de jaren daarvoor telkens ruim 4.000. Over een wat langere reeks van jaren bezien, veroorzaakt alcohol een min of meer constant aantal gevallen van ongeldig verklaring van het rijbewijs per jaar. Omdat het totale aantal ongeldig verklaringen toeneemt, daalt het alcoholaandeel. In 2007 was dat nog 51%, in 2006 64% en in 2005 63%.

Op de tweede plaats als oorzaak van het ongeldig verklaren, komen de “educatieve maatregelen”. Het kan dan gaan weigeren aan een cursus deel te nemen, niet op komen dagen voor de cursus, niets leren van de cursus, enz. Dit betrof vorig jaar 2.751 gevallen, ofwel 29 procent van het totaal ! In deze groep zit een flink aantal alcoholgevallen, maar zitten ook personen die op grond van hun leeftijd of hun gezondheidstoestand het er maar bij laten zitten.

Medisch ongeschikt voor deelname aan het verkeer bleken 1.661 personen. Zij namen daarmee 17,5% van de ongeldig verklaringen voor hun rekening. Onvoldoende gezichtsvermogen was het meest voorkomende gebrek binnen deze categorie.