terug

Alcoholtest op verkeersdoden: nieuwe minister ligt dwars

Het plan om verkeersdoden standaard te testen op alcohol is van de baan. Minister Eurlings van V & W liet dat 14 mei in de Tweede Kamer weten in antwoord op vragen hierover van kamerlid Van der Staaij.

Vorig jaar juli liet het ministerie nog weten dat het alle dodelijke verkeersslachtoffers op basis van anonimiteit wilde gaan controleren op alcoholgebruik. In de ons omringende landen (België, Duitsland, Frankrijk) is een dergelijke controle al jaren de gewoonste zaak van de wereld. Daar weet men exact hoeveel alcoholdoden er jaarlijks vallen in het verkeer, in Nederland blijft het bij een schatting. Het ministerie gaf vorig jaar onder andere als argument het feit dat de nauwkeurigheid van registratie in ons land niet mag achterblijven bij die in de ons omringende landen.

Nu stelt de minister dat er genoeg wetenschappelijke informatie voorhanden is om maatregelen te nemen tegen alcohol in het verkeer. Waarom die maatregelen dan niet al jaren geleden genomen zijn, is ons onduidelijk. Een alcoholtest op dodelijk verongelukten levert volgens de minister onvoldoende toegevoegde waarde. En tenslotte : “Voor een goed en betrouwbaar inzicht in de oorzaak van ongevallen is zo’n test ook niet nodig”. Dat doet de vraag rijzen hoe betrouwbaar het inzicht in de oorzaak is, wanneer het gebaseerd is op een onjuist cijfer.

De SWOV vindt het jammer dat de test er niet komt. “Voor een goed beleid en goede maatregelen willen we graag weten hoe groot het alcoholprobleem echt is. Dat weten we nu niet”, aldus een SWOV woordvoerder. Verkeersveiligheidsorganisatie 3 VO is een andere mening toegedaan. Zij stelt : “Het is niet echt nodig om zo veel gevoelens bij nabestaanden overhoop te gooien”. De test is echter anoniem en gaat alleen naar de statistiek. Er worden dus geen gevoelens overhoop gegooid. Bovendien stelt een deel van de nabestaanden die camouflage helemaal niet op prijs, en wil graag precies weten waardoor oom Piet tegen een boom reed. Ook verzekeringsmaatschappijen willen dat soms graag weten.

Wij hebben zo’n vermoeden dat de minister (of zijn partij) onder druk is gezet door de alcoholbranche. Die heeft er namelijk belang bij dat het aantal alcoholdoden in het verkeer niet ineens veel hoger blijkt te zijn. Een alcoholtest bij de doden van eenzijdige ongevallen (tegen een boom rijden, het kanaal in rijden), zou wel eens flink wat extra alcoholdoden op kunnen leveren. Bagatelliseren van de omvang van de alcoholproblematiek is een speerpunt van de strategie van de alcoholbranche.
Maatregelen tegen alcohol in het verkeer zijn het effectiefst wanneer er een groot maatschappelijk draagvlak voor bestaat. Aan behoud en vergroting van dat draagvlak, kan een bijdrage geleverd worden door alle dodelijke ongevallen waaraan alcohol schuld draagt, ook als zodanig te benoemen (met name in de pers). Liever dus geen anonimiteit, maar openlijk in de krant dat plaatsgenoot J.J. zich zaterdagavond met 1,4 promille alcohol in zijn bloed heeft doodgereden tegen een geparkeerde vrachtauto.

Dingeman Korf