terug

Alcoholvrij stuit op onwil horeca

Per 1 april van dit jaar is de accijns op bier en wijn licht verhoogd, en die op alcoholvrije dranken licht verlaagd. Deze verschuiving in de prijsverhoudingen, is door de horeca (op enkele uitzonderingen na) niet aan zijn klanten doorgegeven. De conclusie moet dan ook luiden dat de horeca geen trek heeft in alcoholvrij.

Het gemiddelde prijspeil in horecabedrijven is sinds de invoering van de euro met bijna 9 procent gestegen. Een stijging die het inflatiepercentage ver te boven gaat. De uitbaters hebben de prijzen royaal naar boven afgerond, tot simpele, “ronde” bedragen. Dat zou een rem op de alcoholconsumptie kunnen zetten. Maar ook de koffie is flink duurder geworden. Op veel plaatsen waar je vroeger ƒ 2,75 of ƒ 3,- betaalde, kost de koffie nu meestal € 1,50 (= ƒ 3,30). De pilsjes zijn vergelijkbaar in prijs gestegen.  

De Consumentenbond heeft protest aangetekend tegen de extreme prijsstijgingen in horecabedrijven. 
De horecabond KHN heeft daarin aanleiding gezien zijn leden op te roepen prijsstijgingen tot het absoluut noodzakelijke minimum te beperken.  Kunnen wij voor een prijsstijging in de horeca nog begrip opbrengen, absoluut geen begrip hebben wij voor de onwil van de horeca om de consumptie van alcoholvrije dranken te bevorderen. Op 1 april van dit jaar is de accijns op bier en wijn verhoogd (overigens slechts met het inflatiepercentage), en die op frisdranken, mineraalwaters en vruchtensappen verlaagd. De bedoeling van regering en parlement was dat deze accijnsschuif een bijdrage zou leveren aan de matiging van het Nederlandse alcoholgebruik.

Voor wat de horecasector betreft, moeten wij constateren dat het bereiken van het gestelde doel onmogelijk is gemaakt. Nog steeds is een “pilsje” van de tap veel goedkoper dan een “maltje” (flesje of blikje alcoholvrij bier). Ja, zelfs veelgevraagde alcoholvrije consumpties als cola of spa zijn in de meeste gevallen duurder dan het pilsje van de tap. Het prijsverschil tussen alcoholvrij en alcoholhoudend is bijna overal ongeveer hetzelfde gebleven, ondanks de accijnsschuif.

De onwil van de horeca om een bijdrage te leveren aan de matiging van het Nederlandse alcoholgebruik heeft natuurlijk economische redenen. Caféhouders willen veel verkopen, en aangezien alcoholvrij de dorst beter lest dan alcoholhoudend, loopt de verkoop van alcoholhoudend sneller. Wil de overheid het Nederlandse alcoholgebruik terugdringen, dan moet er een echte accijnsverhoging op bier en wijn komen, niet alleen maar een inflatiecorrectie achteraf.

Dingeman Korf