terug

Automobilistenfuiken op de snelweg

De verkeerspolitie heeft een nieuw wapen ingezet in de strijd tegen het rijden onder de invloed: “lintcontroles”. Hele trajecten van een snelweg worden met alcoholcontroles op de op- en afritten afgegrendeld. Drankrijders raken onherroepelijk in de fuik.

Ditmaal op de A-2 van Amsterdam naar Maastricht. De politie zette maar liefst 140 man in, die in teams van 6 man alcoholcontroles uitvoerden op een serie opeenvolgende afritten. Automobilisten die dachten het blaaspijpje te kunnen vermijden door dan maar een afrit verder de snelweg te verlaten, kwamen bedrogen uit.

Na enige tijd verplaatsten de controleteams zich naar een volgende serie afritten. Zo werd in één nacht de hele snelweg van Amsterdam tot Maastricht trajectgewijs op alcoholrijders gecontroleerd. 

In de nacht van 31 mei op 1 juni jl. werd opnieuw een lintcontrole gehouden. 
Om te voorkomen dat automobilisten onderweg het stuur zouden overgeven aan een passagier die minder gedronken had, patrouilleerden onopvallende wagens van de KLPD op de betreffende trajecten.

Vorig jaar 22 september had het KLPD al een eerste experiment met een “lintcontrole” gehouden. Tussen Utrecht en Arnhem werden toen ’s nachts gedurende enkele uren alle op- en afritten van de A-12 bezet door alcoholcontroleteams. In die enkele uren werden 2244 bestuurders gecontroleerd, van wie er 20 teveel gedronken hadden. De KLPD beoordeelde de actie als een succes.

Plaatselijke controles op provinciale wegen, zijn via sluipwegen te omzeilen als eenmaal bekend is waar gecontroleerd wordt. De automobilist slaat gewoon een zijweg in voodat hij bij de controle is. Een hele serie opeenvolgende afritten van de snelweg afgrendelen met controleteams, maakt ontsnappen echter bijzonder moeilijk. Door blijven rijden tot in België, zullen maar weinig automobilisten er voor over hebben.

De politie beschouwt ook de tweede mega-controle een succes. Toch zullen er niet ieder weekeinde dergelijke acties gehouden worden. Daarvoor is de personeelsinzet te groot. Het houden van een lintcontrole op de ene snelweg, betekent dat er op een andere snelweg helemaal geen politie komt. Dus zullen er slechts af en toe lintcontroles gehouden worden.

Op de dag voorafgaand aan de lintcontrole, hebben 3VO en NOC-NSF een convenant gesloten voor het terugddringen van het rijden onder de invloed na bezoek aan een sportkantine. Ongeveer 6 procent van de drankrijders in de weekeinden, komt namelijk regelrecht uit een sportkantine. Daarom gaat NOC-NSF meedoen aan de BOB-campagne (de Bewust Onbeschonken Bestuurder).  De sportbonden nemen een miljoen BOB-bierviltjes af voor de kantines, en de BOB-campagne zal via de bladen van de sportbonden en -clubs nogmaals onder de aandacht worden gebracht.