terug

Bloedproef omgekomen bestuurders opnieuw in discussie

De politie moet na een dodelijk ongeval standaard een bloedproef afnemen bij omgekomen bestuurders. Dat stellen de belangenverenigingen van verkeersslachtoffers en letselschade-advocaten.

De discussie over al dan niet afnemen van een bloedproef bij omgekomen bestuurders sleept zich in ons land al jaren voort. In het verre verleden heeft de toenmalige NCA er al eens op aangedrongen bij het ministerie. Na de opheffing van de NCA in 1994 heeft de Angob het nog een keer geprobeerd. Enkele jaren geleden vroeg de SWOV er om. Ook toen werd het voorstel afgewezen, onder andere omdat het de nabestaanden onnodig leed zou berokkenen.

Wij stelden al eerder dat een deel van de nabestaanden die camouflagetactiek helemaal niet op prijs stelt. Zij willen antwoord op de vraag of oom Piet zichzelf tegen een boom kapot reed omdat hij dronken was, of omdat hij zelfmoord wilde plegen. Zij willen vaak ook weten of de all-risk verzekering moet uitbetalen, of dat die daaraan ontkomt omdat de bestuurder had gedronken. Kortom, zij willen helderheid. Het huidige verbod op bloedafname bij overledenen, legt echter een rookgordijn. Geen wonder dat verkeersslachtoffers en letselschade advocaten vragen om het verbod om te zetten in zijn tegendeel: een verplichting.

Slachtoffers van een verkeersongeval hebben vaak te maken met ernstig en/of langdurig letsel, tot blijvende invaliditeit toe. Dat veroorzaakt voor hen hoge ziektekosten. Als er geen bloedproef wordt afgenomen, zitten de slachtoffers met een bewijsprobleem. Het zogenaamde post-mortem (= na het overlijden) onderzoek zou het gemakkelijker kunnen maken om de verzekeraar van de overledene aansprakelijk te stellen in die gevallen waar de bestuurder alcohol of drugs had gebruikt.

Zolang het in Nederland echter verboden is om van een overleden bestuurder een alcohol- of drugstest af te nemen, is het vrijwel onmogelijk om de toedracht van het ongeval exact te reconstrueren. Voor de nabestaanden van de bestuurder en voor de andere betrokkenen bij een ongeluk (letselschade slachtoffers) blijven oorzaak en toedracht in nevelen gehuld.

Volgens letselschade-advocaten komt het nu regelmatig voor dat verkeersslachtoffers moeite hebben om schade vergoed te krijgen als de bestuurder is overleden. Pas na inschakelen van een letselschade-advocaat blijkt er toch een verzekering te zijn die voor (een deel van) de schade moet opdraaien. Volgens de vereniging van letselschade-slachtoffers draaien mensen die geen advocaat inschakelen daardoor vaak ten onrechte zelf voor de kosten op.
De belangenorganisaties gaan er bij de Tweede Kamer op aandringen om post-mortem onderzoek toe te staan. Daar is een wetswijziging voor nodig. Die moet er komen. In de ons omringende landen is zo’n onderzoek allang de gewoonste zaak van de wereld.

Dingeman Korf