terug

Cafés weten van geen ophouden

De beroepsmatige verstrekking van drank aan personen die reeds kenbaar onder de invloed zijn, is sinds jaar en dag verboden. Enkele jaren geleden bleek die praktijk echter nog veelvuldig voor te komen. Een recent beperkt onderzoek laat zien dat de horeca zijn leven nog niet gebeterd heeft.

Het nieuwe onderzoek naar doorschenken is uitgevoerd in café’s en disco’s waar veel jongeren komen in de regio Zuid-Holland Zuid (ruwweg het gebied tussen Oud-Beijerland en Leerdam, met Dorddrecht als centrum). Opdrachtgever voor het onderzoek was het regionale alcoholpreventieproject “Verzuip jij je toekomst?”. Het onderzoek werd verricht door Universiteit Twente en Stap.

Twee professionele acteurs bezochten bezochten 29 horecagelegenheden. Zij deden het vóórkomen dat zij dronken waren en bestelden een drankje. Slechts bij vijf van de bezochte gelegenheden kregen zij geen drank. Dat betrof drie café’s in Dordrecht, één in de gemeente Binnenmaas en één in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De overige 24 verstrekten zonder blikken of blozen drank aan de acteurs, die een geloofwaardige dronken indruk maakten.

In het kader van het onderzoek hebben de acteurs en de anonieme onderzoeker uitspraken en gedragingen van het barpersoneel genoteerd. Daaruit krijgt men de stellige indruk dat men dronken klanten een normaal verschijnsel vindt. Vaak wordt er in het geheel geen aandacht aan besteed, wordt er lacherig over gedaan of vindt het barpersoneel dronken klanten irritant.

Omdat de in het project samenwerkende gemeenten vooral bezorgd zijn over de alcoholconsumptie door jongeren, zijn voor het onderzoek gelegenheden bezocht waar veel jongeren komen. Eerder was uit een landelijk onderzoek gebleken dat van de jongeren die met een alcoholvergiftiging in een ziekenhuis worden opgenomen, 18 procent direct uit een horecagelegenheid komt.

Het project “Verzuip jij je toekomst?” heeft er een taak bij gekregen: tegengaan van het doorschenken. De gemeenten gaan hierover in overleg met de plaatselijke horeca, de projectleiding heeft er afspraken over gemaakt met de VWA.