terug

Cannabis achter het stuur met speekseltest meten

Een speekseltest moet in de toekomst uitwijzen of automobilisten onder de invloed van cannabis verkeren. De test is vergelijkbaar met de huidige ademcontrole op alcohol. Aldus de ministers van volksgezondheid van België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zwitserland in een gemeenschappelijke verklaring uitgegeven van een wetenschappelijk congres in Brussel.  

De speekseltest is nog in ontwikkeling, maar lijkt een betrouwbare en betaalbare meetmethode te worden. Eerder sneuvelden een bloedproef en een zweetproef naar cannabisgebruik. Die bleken te weinig betrouwbaar of te duur voor grootschalige toepassing.

Het ontwikkelen van een goede testmethode is één. Maar daarbij hoort ook een strafbaarheidsgrens. Pas als die grens overschreden is, kan een rijverbod of een wettelijke straf worden opgelegd. Aan het bepalen van de ligging voor een dergelijke grens, wordt eveneens gewerkt.

De wetenschappelijke onderzoekers hebben ook gekeken naar de invloed van het beleid met betrekking tot softdrugs, op de hoogte van het gebruik. Op de ranglijst naar cannabisgebruik van landen met betrouwbare statistieken hierover, worden de hoogste plaatsen ingenomen door Engelstalige landen. Bovenaan staan overigens niet de Verenigde Staten zoals velen denken, maar Australië. Op enige afstand volgen dan de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland, en wederom op enige afstand Ierland. Allemaal landen met een strenge tot zeer strenge anti-drugs wetgeving. Verbieden helpt dus duidelijk niet.

Volgens recente schattingen hebben 45 miljoen van de ruim 375 miljoen inwoners van de Europese Gemeenschap wel eens cannabis gebruikt. Het percentage regelmatige gebruikers varieert van land tot land, en ligt in de steden hoger dan op het platteland. Globaal kan men zeggen dat afhankelijk van de regio, 1 tot 10 procent van de bevolking cannabis gebruikt. Regelmatige rokers zijn al gauw verslaafde rokers. Volgens onderzoekers zou het gebruik van 3 joints per dag al op verslaving kunnen wijzen.