terug

Cannabis verhoogt risicobereidheid

Cannabis heeft altijd gegolden als een product dat de gebruiker loom en vredig maakt. Volgens recent Zwitsers onderzoek is dat echter niet altijd het geval. Cannabis verdooft namelijk ook het risicobesef. Daardoor nemen sommige gebruikers juist grotere risico’s. 

Cannabis werkt in het algemeen als een rustgevend middel. De gebruiker wordt meer beschouwelijk, en verliest een deel van zijn prestatiedrang. Gedurende de roes staat het leervermogen op een laag pitje, en is de waarneming van de werkelijkheid vervormd. Daardoor is regelmatig cannabisgebruik bij scholieren slecht voor hun leerprestaties, en bij volwassenen slecht voor hun arbeidsprestaties.

De gevaren van de cannabisroes in het verkeer, heeft men altijd toegeschreven aan verlenging van de reactietijd en vervorming van de waarneming. Een tegenligger voor een meeligger aanzien, een rood stoplicht voor een groen, zijn in het verkeer fatale vergissingen. Evenals te laat reageren op een onverwachte situatie.

Recent Zwitsers onderzoek heeft laten zien dat er ook een cannabis-equivalent bestaat voor dronkemansmoed. Of het door de vervorming van de waarneming, of door verdoving van het risicobesef komt is nog onduidelijk. Maar duidelijk is wel geworden dat personen onder de invloed van cannabis bereid zijn tot het nemen van grotere risico’s dan zij in nuchtere toestand gedaan zouden hebben.

De cannabis-overmoed levert gevaren op bij deelname aan het verkeer. Maar ook bij deelname aan riskante, aan acrobatiek grenzende sporten als skate-boarden en snowboarden. Ongevallen kunnen hier tot ernstige blessures leiden. Daarom is bij die sporten een maximaal waarnemingsvermogen vereist, zowel voor baan en snelheid, als voor de zich voordoende risico’s. Anders dan sommige beoefenaars denken, is cannabisgebruik hier absoluut uit den boze.