terug

Export van alcoholellende

Heineken constateerde het al eerder, en onlangs zei Bavaria hetzelfde. Bierbrouwerijen die hun omzet willen vergroten, zullen hun activiteiten op landen buiten Europa moeten richten. Wat daarbij verzwegen blijft, is het feit dat brouwersactiviteiten in de Derde Wereld direct ten koste gaan van de ontwikkelingsmogelijkheden van die landen.

Bavaria heeft medegedeeld over het lopende jaar een stijging van omzet en winst te verwachten. De biermarkt in Europa stagneert of vertoont een lichte daling. Het bierconcern verwacht daarentegen voorspoedige groei in met name de Verenigde Staten. Daarnaast is men ook op zoek naar mogelijkheden in Zuid-Amerika en Afrika. De landen daar zitten echter bepaald niet op Europese brouwers te wachten.

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) is niet gelukkig met de activiteiten van internationale bierconcerns op het Zuidelijk halfrond. In landen met een laag hoofdelijk inkomen per hoofd van de bevolking, gaan de uitgaven voor alcohol direct ten koste van de uitgaven voor voeding, kleding, opleiding en medische verzorging. Verslaafden hebben in die landen een ellendig bestaan, vergelijkbaar met dat van de verslaafden bij ons honderd jaar geleden. En tenslotte daalt door de alcoholconsumptie de arbeidsproductiviteit. Daardoor raken die landen nog verder achterop in vergelijking met de Westerse wereld.

In 2002 daalde de omzet van Bavaria met een kwart procent. Dat was vooral een gevolg van de gedaalde afzet van frisdranken. De verkoop van het door Bavaria gebrouwen trappistenbier “La Trappe”, steeg met 50 procent. De nettowinst steeg daarentegen met bijna éénvijfde, en bereikte het niveau van € 9,3 miljoen.

Sinds de eerste Golfoorlog is Bavaria bij het publiek bekend als brouwer van alcoholvrij bier. Bavaria kaapte destijds een order voor levering van alcoholvrij bier aan Amerikaanse legereenheden in Saoedi-Arabië, weg voor de neus van de internationale concurrentie. Anno 2002 maakte “Bavaria malt” echter niet meer dan 5 procent uit van de bieromzet van het concern. Bavaria is dus niets anders dan een gewone pilsfabrikant, net als Heineken dat met zijn “Amstel malt” eveneens een, zij het procentueel nog kleiner alcoholvrij stukje in zijn assortiment heeft.