terug

Geweld na alcohol zwaarder straffen

Geweld dat is gepleegd onder de invloed van drank of drugs, moet extra zwaar gestraft worden. De overheid moet een duidelijk signaal geven aan de kant te staan van mensen die “burgerzin” uitdragen en anderen aanspreken op hun wangedrag. Aldus diverse Kamerfracties afgelopen november bij de behandeling van de begroting van Justitie.

Geweldpleging is in onze samenleving een veel voorkomend verschijnsel geworden. Daarom is een offensief tegen geweld nodig. Aldus de Tweede-Kamerleden Van Heemst (PvdA) en Rietkerk (CDA). Zij werken aan een wetsvoorstel waarin strafverzwarende omstandigheden worden vastgelegd.Iemand die een ander te lijf gaat, uit irritatie omdat hij op zijn wangedrag wordt aangesproken, zou extra lang de cel in moeten. 

Veel van dergelijke geweldpleging vindt plaats na het gebruik van alcohol en/of drugs. Het wangedrag zelf is eveneens vaak een gevolg van alcohol en/of drugsgebruik. Verdachten van een misdrijf voeren het gebruik van drank of drugs vaak aan als verzachtende omstandigheid voor hun handelen. Dat zou moeten veranderen. 

Genoemde kamerleden vinden dat alcoholgebruik niet langer als verzachtende, maar juist als verzwarende omstandigheid zou moeten gelden bij geweldpleging. “We moeten juist het signaal verspreiden dat het extra ernstig is als iemand met drank op een ander in elkaar slaat”, aldus Van Heemst. Wie zich aan drank of drugs te buiten gaat, neemt willens en wetens het risico strafbare handelingen te plegen. 

Van Heemst vindt ook dat minister Korthals van Justitie, het terugdringen van het geweld heeft laten versloffen. Onder het vorige kabinet was een flinke aanzet gegeven tot het terugdringen van “zinloos geweld”, maar sindsdien is er nauwelijks meer iets gebeurd. Vandaar dat hij met collega Rietkerk het initiatief heeft genomen voor een wetsvoorstel strafverzwarende omstandigheden.

Fractievoorzitter De Graaf van D-66 steunt zijn collega-kamerleden. Ook hem is het aanvoeren van alcoholgebruik als verzachtende omstandigheid een doorn in het oog. Wie onder invloed van drank of drugs een misdrijf pleegt, moet volgens hem daarvoor een straf kunnen krijgen die éénderde hoger ligt dan het gewone maximum. Daarnaast wil hij de pakkans flink vergroten.

Wie de afgelopen maanden politici over alcohol heeft horen praten, verbaast zich erover dat het gebruik van alcohol nog zo populair is in Nederland.